PropertyNL Top Financiers 2020: Ruim baan voor de nieuwe financiers

Met bancaire financiers die door de Nederlandse en Europese regelgevers steeds strakker aan de lijn worden gehouden, komt de markt meer en meer open te liggen voor nieuwe financieringspartijen.

Door Gabriëlle Klaver
Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 4, 24 april 2020

Deze partijen, the alternatives, zijn partijen die in tegenstelling tot de banken meer risico kunnen nemen en bijvoorbeeld dus wel kunnen tekenen voor projectfinancieringen. Terwijl voor de grootbanken de kleinere tickets minder interessant worden, weten deze alternatives daar wel funding voor te vinden. Een ander voordeel is dat zulke partijen kleiner zijn en dus snel kunnen schakelen, wat voor de klant soms een levensgroot verschil kan uitmaken.

Rax Finance en Coral Capital zijn voorbeelden van zulke partijen. Zij zetten debt-funds en fondsen met eigen vermogen in de markt, die gefund worden door family offices en grote particulieren. Omdat ze nog niet zolang in de markt zijn, maar wel hun funding op orde hebben, biedt de huidige crisis kansen. Klanten in problemen die soms snel geholpen moeten worden, weten hun weg naar zulke partijen te vinden. Daarbij worden ze geholpen door debt-brokers, waarvan Adelaer een voorbeeld is. Adelaer zelf heeft inmiddels diverse leningen bij zulke fondsen weten weg te zetten.

De alternatieve financiers zien deze trend niet zozeer als verslechtering van de markt, maar als een professionalisering ervan. Met het spaargeld bij de banken dient voorzichtig omgesprongen te worden en grote vastgoedrisico’s horen daar niet meer bij. Daar creëren de alternatieve partijen nu dus gespecialiseerde loketten voor. Tegelijkertijd hebben de grootbanken nog een zodanig monopolie in Nederland, dat het nog ruimte biedt voor traditionele financiers uit het buitenland. Daarvan is de Oldenburgische Landesbank dan weer een voorbeeld.