Privacy Statement & Disclaimer
1. Introductie

Dit Privacy Statement is van toepassing op de producten en diensten van FD Mediagroep B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen of dochtermaatschappijen. Deze dochtermaatschappijen zijn: Het Financieele Dagblad B.V., Business Nieuws Holding B.V. en FD Business B.V., alle gevestigd aan het Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam. Hierna noemen we onszelf ‘wij’ of ‘FDMG’.

FD Mediagroep B.V., Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, ook voor de aan haar gelieerde ondernemingen of dochtermaatschappijen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Hiertoe is een interne regeling opgesteld.

Dochtermaatschappij Company.Info B.V. hanteert een eigen Privacy Statement. Pensioen Pro hanteert naast dit Privacy Statement een aanvullend Privacy Statement voor Pensioen Pro Insights. Onder verwerken verstaan we alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, maar ook opslaan, gebruiken en verwijderen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, zoals uw naam, adres, rekeningnummer of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer. In dit Privacy Statement beschrijven wij voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens we verwerken, op grond van welke juridische grondslag we dat doen, hoe we uw privacy beschermen en hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen.

Mocht u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebben over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via privacy@fdmediagroep.nl. U kunt de Functionaris Gegevensbescherming van FDMG ook bereiken via privacy@fdmediagroep.nl. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd veranderen. De meest recente versie van de Privacy Verklaring zal op deze pagina worden gepubliceerd. Deze versie is van toepassing sinds 13 februari 2024 en op die dag ook voor het laatst gewijzigd.

2. Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van alle gegevens van mensen die onze krant(en) en tijdschriften lezen, onze websites, apps en sociale media gebruiken, daarover contact opnemen met de service-desk of een van onze events bezoeken en daar hun persoonsgegevens aan ons bekendmaken.

Naast de papieren publicaties van de FD Mediagroep gaat het dan ook om de verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan de websites: www.fd.nl, www.fdmg.nl, www.bnr.nl, www.energeia.nl, www.pensioenpro.nl, www.impact-investor.com, www.propertynl.com en sub-sites van deze websites, gerelateerde programma- en eventsites en alle bijbehorende apps.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

FD Mediagroep B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van dit Privacy Statement vallen (zoals in de inleiding beschreven). Dit Privacy Statement vermeldt welke persoonsgegevens door FDMG worden verzameld en gebruikt, voor welk doel en aan welke personen of entiteiten de gegevens worden of kunnen worden verstrekt.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens en welke zijn dat?

4.1. Wanneer u zaken met ons doet

a) Voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

Wanneer u een product of dienst bij ons als klant afneemt, bijvoorbeeld omdat u een abonnement afsluit, online of telefonisch, verwerken wij uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals het verzenden van facturen, of om u van dienst te kunnen zijn met onze klantenservice. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze producten of diensten te leveren of te beheren, bijvoorbeeld om u de krant te kunnen laten bezorgen of om u te kunnen laten inloggen op onze sites.

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens, zoals uw adres en e-mailadres, en andere persoonsgegevens, zoals naam en betalingsinformatie. Wij verrichten deze verwerkingen om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst tussen u
en FDMG. In sommige gevallen verwerken we uw gegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld van de belastingdienst. In die gevallen moeten wij mogelijk uw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten. Wij doen dit dan op basis van een wettelijke verplichting die op FDMG rust.

b) Voor relatiebeheer en marketing

Als klant van FDMG zullen wij u regelmatig nieuwsbrieven sturen over gelijksoortige producten en diensten die u al van de FD-Mediagroep afneemt. Mocht u daar geen prijs op stellen dan kunt u zich altijd daarvoor afmelden en dat zullen we ook altijd respecteren.

Daarnaast gebruiken wij de informatie die is opgeslagen in onze abonnements- en salesdatabases om u geschikte aanbiedingen te doen en om u (gepersonaliseerde) mailingen te kunnen sturen. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens voor ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën.

Daarnaast bouwen we, mits u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven, met de bij ons bekende gegevens van u een persoonlijk profiel van u en uw interesses, aangevuld met gegevens die we van derden betrekken, om gericht gepersonaliseerd relevante artikelen, advertenties en marketing boodschappen van FD Mediagroep te kunnen tonen op onze websites of via andere kanalen. Ook verkopen wij beschikbare advertentieruimte aan adverteerders. Door deze derde
(advertentie-)partijen worden gepersonaliseerde doelgroepen gebruikt om u op basis van de doelgroepen passende advertenties te kunnen tonen.

Voor dit doel (relatiebeheer en marketing) verwerken wij uw contactgegevens, zoals uw adres en e-mailadres en persoonsgegevens zoals uw naam en technische gegevens zoals het IP-adres, MACadres en andere informatie over de apparatuur waarmee u FDMG-uitingen ontvangt. Als wij u benaderen met gepersonaliseerde marketing doen wij dat altijd pas nadat u daarover vooraf duidelijk bent geïnformeerd en daarvoor ook ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u ook altijd weer intrekken. Het beheren van uw toestemming kunt u doen door uw instellingen in uw FDMG-account aan te passen of door uw instellingen in het Consent Management Platform te veranderen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor niet-gepersonaliseerd beheer en marketing baseren wij ons op een gerechtvaardigd belang. We versturen nieuwsbrieven en andere communicatie aan bestaande klanten om ze te informeren over soortgelijke, eigen producten of diensten. Daarbij hebben we verschillende maatregelen genomen om de inbreuk op de privacy van onze lezers en gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen, en daar waar dat niet anders kan, de impact zoveel mogelijk te beperken zoals in dit Privacy Statement worden beschreven. Op diezelfde grondslag verwerken we ook uw persoonsgegevens als u onze klantenservice belt of mailt. Ook is in dat geval de grondslag ‘uitvoering van een overeenkomst’ van toepassing, omdat onze klantenservice gericht is op het zorgen dat u de content en dienstverlening ontvangt die u besteld heeft.

4.2. Wanneer u onze websites bezoekt of apps gebruikt (ook als niet-klant)

Bovenop de hierboven beschreven processen verwerken wij ook persoonsgegevens om het gebruik van onze diensten te monitoren en ter beveiliging. Zo kunnen we bijvoorbeeld registreren welke berichten op onze sites veel of juist weinig worden gedeeld of gelezen. Dat doen we deels om met die informatie onze website(s) en app(s) nog beter te laten functioneren, maar ook omdat in geval van bedrijfsabonnementen ondernemingen graag willen weten hoe en hoe vaak onze berichtgeving wordt geraadpleegd. Mits de werkgever zijn werknemers daarover vooraf informeert, verstrekt FDMG desgevraagd geaggregeerde gebruiksgegevens van diensten waarbij FDMG er nadrukkelijk voor waakt dat voor de werkgever het gebruik nooit te herleiden is tot een individuele werknemer of een kleine groep werknemers.

Ook verwerkt FDMG persoonsgegevens om eventueel misbruik te detecteren, bijvoorbeeld het in strijd met onze algemene voorwaarden delen van persoonlijke login-codes, en daarop te kunnen handhaven.

Voor dit doel gebruiken we naast de bovengenoemde persoonsgegevens en gegevens die u wellicht zelf heeft ingevoerd ook gegevens die automatisch worden gegenereerd door de functionaliteiten die u heeft gebruikt op onze website(s) of app(s) en de technische gegevens van uw apparaat, zoals het IP-adres, de internetbrowser die u gebruikt, de pagina’s die u op onze website(s) of app(s) heeft bezocht, uw klik- en surfgedrag en lengte van uw (luister-)sessies. Deze gegevens verzamelen we op basis van de door u aan ons gegeven toestemming daarvoor of op basis van ons gerechtvaardigd belang.

4.3. Als u een persoonlijk account heeft aangemaakt

Op enkele FDMG-website(s) kunt u een persoonlijk account aanmaken (FDMG-account). Ook kunt u bijvoorbeeld instellen dat u pushberichten wenst te ontvangen. Ook daarbij deelt u persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld uw telefoonnummer, en verwerken wij deze. Die verwerking doen wij op de grondslag van de toestemming die u ons bij het aanmaken van een account daarvoor, vooraf en ondubbelzinnig, heeft verleend. Vanzelfsprekend kunt u de verstrekte gegevens altijd wijzigen of verwijderen, evenals de toestemming intrekken.

4.4. Als u een profiel vult

Op enkele van de FDMG-websites (zoals Pensioen Pro) kunnen bedrijven of ondernemers profielen aanmaken en/of verrijken om op die manier hun bedrijfsgegevens aan bezoekers te tonen. Ook die gegevens kunnen soms persoonsgegevens zijn. De betreffende dochteronderneming of entiteit is met de gebruikers van die profielen contractueel overeengekomen dat zij in die situaties niet verantwoordelijk is voor de rechtmatigheid van het gebruik van die persoonsgegevens en de mogelijke inbreuk op de privacy van betrokkene. De gebruiker heeft de betreffende dochteronderneming of entiteit gegarandeerd dat hij toestemming heeft verkregen voor de verwerking van die gegevens. Als dat niet zo is, kunt u dat melden via privacy@fdmediagroep.nl en zullen we de gegevens onmiddellijk laten verwijderen.

4.5. Als u deelneemt aan onze enque^tes e.d.

Regelmatig vragen wij onze gebruikers om deel te nemen aan enquêtes, via mail of sociale media, om nieuwe producten en diensten te beoordelen, analyseren en waar nodig te verbeteren op basis van gebruikerservaringen. U wordt daarbij soms gevraagd persoonsgegevens van uzelf in te voeren en daarmee geeft u ons ook toestemming om die gegevens te verwerken voor het genoemde doel. Wij zullen die gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

5. Cookies

Sommige van de hierboven genoemde persoonsgegevens verzamelen we door middel van ‘cookies’. Dat zijn kleine bestanden met informatie die gegevens over uw bezoek aan onze website(s) opslaan en ophalen – bijvoorbeeld hoe u op onze site bent gekomen, hoe u op de site heeft genavigeerd en welke informatie voor u interessant was.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan vindt u op de betreffende website of app

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

6.1 Binnen de FDMG-organisatie

De persoonsgegevens die worden verkregen door FDMG kunnen met de dochterondernemingen van de groep worden uitgewisseld. Wij delen intern gegevens van uw gebruikersaccount voor administratieve doeleinden en zodat wij een volledig overzicht hebben van uw contacten en contracten met de FDMG-groep. Wij kunnen uw gegevens ook intern uitwisselen om u een compleet pakket aan diensten en producten aan te bieden. FDMG slaat daartoe de persoonsgegevens op in een gezamenlijk data warehouse. Dat data warehouse bevindt zich binnen de Europese Unie.

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun werk uit te voeren.

6.2. Buiten de FDMG-organisatie

In enkele gevallen zijn we wettelijk verplicht om gegevens te delen met derden, zoals de belastingdienst. Verder zullen we alleen persoonsgegevens aan derden verstrekken nadat we u daarvoor toestemming hebben gevraagd en als dat echt nodig is voor onze dienstverlening, waarbij wij zullen voldoen aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De volgende categorieën partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, indien van toepassing, voor de levering van hun producten of diensten aan ons: banken, verzekeringsmaatschappijen, IT-dienstverleners, adverteerders en reclamebureaus, productondersteuning, betaalpartners, handelsinformatiebureaus, call centers, incassobureaus, marktonderzoekbureaus en andere dienstverleners.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken in hun capaciteit als verwerker voor FDMG, zie hierna, tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. FDMG heeft de nodige maatregelen getroffen om te garanderen dat de gegevens uitsluitend door verwerkende partijen worden verwerkt als dit noodzakelijk is en alleen op expliciete instructie van FDMG en dat die verwerking met de vereiste privacy-waarborgen is omkleed.

6.3. Gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers

Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens op ons verzoek en volgens onze instructies verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. Wij sluiten een overeenkomst met een dergelijke verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomst bevat verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker worden verwerkt of eventueel gecontracteerde derden (sub-verwerkers), uitsluitend voor de diensten die hij aan ons levert en dat hij zich houdt aan alle eisen die wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, stellen.

7. Hoe wordt de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd?

FDMG heeft waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging of verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn een ISO 27001 gecertificeerd ITbeveiligingsbeleid, training van personeel, beveiligde servers en een protocol tegen eventuele datalekken. Waar uw gegevens buiten de EER worden gedeeld, hebben wij de passende waarborgen getroffen voor dergelijke gegevensoverdrachten.

8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.

9. Hoe kan u uw privacy-rechten uitoefenen?

U heeft het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens zoals die door ons gebruikt worden. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het recht heeft op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.

Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt u contact met ons op via privacy@fdmediagroep.nl. Wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze rechten.

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel, dan kan u deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Ook hierover kunt u contact opnemen met ons via privacy@fdmediagroep.nl

10. Kunt u een klacht indienen?

Mocht u ontevreden zijn over het gebruik van uw persoonsgegevens door FDMG dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@fdmediagroep.nl of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige andere wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FD Mediagroep.
Deze website is met de grootst mogelijke zorg opgesteld en FD Mediagroep streeft ernaar dat de inhoud van de website actueel, volledig en feitelijk juist is. Echter, onjuistheden of onvolledigheden zijn niet volledig uit te sluiten. FD Mediagroep is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit. FD Mediagroep is eveneens niet aansprakelijk voor informatie op websites van derden die op enigerlei wijze met de website van FD Mediagroep zijn verbonden (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags), noch voor de schade die uit het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van deze informatie voortvloeit.