Meer woningen om haalbaarheid The Modernist te vergroten

Maarsen Groep gaat waarschijnlijk 52 extra woningen realiseren in The Modernist in Rotterdam om het project beter haalbaar te maken. De projectontwikkelaar overweegt ook een beroep te doen op het Rotterdamse 'doorbouwfonds', zo bevestigt de gemeente.  

De deelnemers aan het rondetafelgesprek over de vastgoedmarkt in Rotterdam waren eind vorige maand vrij stellig. De ontwikkeling van woongebouw The Modernist nabij Rotterdam Centraal zou on hold zijn gezet. Een stelling die niet geheel uit de lucht kwam vallen gelet op het feit dat verschillende projecten in de Maasstad de afgelopen maanden zijn uitgesteld of 'gedownsized'. Voor we het nieuwtje echter aan de site konden toevertrouwen was een feitencheck echter op zijn plaats. 

Ja, er speelt wat rondom The Modernist, maar er is volgens Maarsen Groep geen sprake van dan de pauzeknop is ingedrukt. 'Wij hebben het afgelopen jaar een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het noodzakelijke verleggen van alle kabels en leidingen in de openbare ruimte op de hoek Kruisplein / Weena. Inmiddels zijn wij in goed overleg met de gemeente en de beoogd aannemer om het aantal (betaalbare) woningen in The Modernist te optimaliseren. De uiterlijke verschijningvorm van het project blijft daarbij ongewijzigd.'

Op de vraag wat optimaliseren van het aantal woningen in dit geval betekent, houdt Maarsen Groep zich hangende de gesprekken op de vlakte. De gemeente zelf is wat spraakzamer en stelt in de eerste plaats dat Maarsen Groep een onherroepelijke omgevingsvergunning heeft voor de bouw van The Modernist aan het Kruisplein. Binnen die vergunning gaat Maarsen een complex realiseren met horeca en voorzieningen in de plint, daarboven vier verdiepingen kantoren en daar weer boven twee woontorens. De ene woontoren aan de kant van het station wordt 70 meter hoog. De toren aan de zijde van de West-Kruiskade wordt 125 meter hoog. In het onherroepelijk vergunde bouwplan zijn 369 woningen opgenomen. Daarbij is afgesproken dat er 138 betaalbare (middenhuur-) woningen deel van uit maken. 

Meer kleinere woningen

De gemeente bevestigt dat er de afgelopen maanden in overleg geweest met de Maarsen Groep om het aantal woningen in dit project binnen de al vergunde bouwvolumes te vergroten.Een woordvoerder van de gemeente:  'Hiermee wil de Maarsen Groep de haalbaarheid van het project vergroten. Het is mogelijk om het aantal woningen te vergroten door een aantal grotere woningen te splitsen in (meer) kleinere woningen, de verdiepingshoogte te beperken (waardoor binnen dezelfde bouwhoogte een extra woonverdieping in de hoge toren kan worden toegevoegd) en in beide torens technische ruimtes om te vormen tot woningen.' 

Rotterdams doorbouwfonds

De optimalisatie levert in totaal 52 extra woningen op binnen de volumes waarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Het aantal betaalbare woningen neemt ook toe, in dezelfde verhouding als in het oorspronkelijke project, tot 157 woningen. Door de aanpassingen zullen de gevels beperkt wijzigen (andere verdeling raampartijen). Dit is besproken met de Welstandscommissie, die hier een positief advies over heeft afgegeven. Om de haalbaarheid van het project te vergroten overweegt Maarsen Groep volgens de gemeente ook een beroep te doen om het Rotterdamse doorbouwfonds, dat de woningontwikkeling in de Maasstad inde huidige crisisperiode overeind moet houden. 

Maarsen verwacht in de eerste helft van 2024 te kunnen starten met de sloop van de bestaande bebouwing en aansluitend de bouw van The Modernist.