Rotterdam versnelt woningbouw met ‘Doorbouwakkoord’

De gemeente Rotterdam sluit samen met circa 60 partijen, waaronder woningbouwcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars, een Doorbouwakkoord om de bouw van woningen op gang te houden.

Met meer dan 30 maatregelen wordt gezorgd dat de 3500 geplande woningen per jaar daadwerkelijk worden gebouwd. Het Doorbouwakkoord omvat onder meer de realisatie van voldoende bouwlocaties, het bouwen van meer betaalbare woningen en het betaalbaar houden van de bouw.

Met een doorbouwfonds wordt gezorgd dat er tempo blijft in het bouwen van voldoende betaalbare woningen: huurwoningen met een maximale huurprijs van €1075 per maand en koopwoningen met een maximale koopsom van €355.000.  Zo komt er een gemeentelijke bijdrage voor woningen in de middencategorie, waarvan de bouw nu stilvalt door de gestegen kosten zodat deze toch gebouwd kunnen worden.

Om de bouwkosten laag te houden wordt de grondwaarde in 2022 en 2023 maximaal met 5 procent geïndexeerd. En bij bouwprojecten waar meer betaalbare woningen komen dan afgesproken, wordt, voor het extra aantal betaalbare woningen, de grondprijs verlaagd. Er worden versneld nieuwe bouwlocaties voor sociale woningbouw en nieuwe locaties voor 1200 extra flexwoningen aangewezen.