JLL: regulering desastreus voor investering huurwoningen

Regulering levert een daling van de huurprijs op, maar zorg er ook voor dat de beschikbaarheid van huurwoningen afneemt, stelt JLL op basis van internationaal onderzoek. Volgens de adviseur voor commercieel vastgoed en vermogensbeheer worden investeringen in huurwoningen financieel minder haalbaar, waardoor het niveau van investeringen daalt.

JLL onderzocht het effect van huurregulering in Duitsland, Spanje, Zweden, Oostenrijk en Ierland. Daar voerden overheden op verschillende manieren een huurregulering door. Uit het onderzoek blijkt dat huurregulering in eerste instantie inderdaad vaak een dalend effect heeft op de huurprijzen.   

Alleen in Ierland stegen de huurprijzen gestaag door. In het eerste kwartaal van 2022 was de jaar-op-jaar stijging zelfs 11,7%. In Berlijn bijvoorbeeld constateerden de onderzoekers juist een daling van 10,3%. In Catalonië een daling van 5%. Echter, in beide gevallen werd het beleid ongrondwettig verklaard en ingetrokken. In Catalonië leidde het intrekken van het huurplafond zelfs tot een huurstijging van 32% ten opzichte van het laagste niveau tijdens het huurplafond.

Financieel minder haalbaar

De beschikbaarheid van huurwoningen daalde eveneens, zo blijkt uit het onderzoek van JLL. Investeringen in huurwoningen werden financieel minder haalbaar, waardoor het niveau van investeringen zelf fors daalde. Ook door de combinatie met een hogere rentestand. In Berlijn bijvoorbeeld was de daling van beschikbare huurwoningen maar liefst 51,8%. In Catalonië 10%.

De regulering bracht tevens andere effecten met zich mee. In Zweden ontstond bij gereguleerde huurwoningen een wachtrij van 9,2 jaar en ontstond er een verschil van 70% tussen de huurprijzen in de gereguleerde en de niet-gereguleerde markt. In Oostenrijk bedroeg dat prijsverschil 60%. Tot slot daalde het aantal hypotheekleningen van private investeerders in Ierland met 98%.

Te weinig aanbod voor hoge vraag

Over de gehele linie bekeken: door regulering dalen op korte termijn weliswaar de huurprijzen, maar op langere termijn stijgen ze juist weer. Dat komt volgens JLL omdat er, vanwege diezelfde regulering, te weinig aanbod is om aan de hoge vraag tegemoet te kunnen komen. ‘Op termijn is de betaalbaarheid van huurwoningen alleen te realiseren door het woningaanbod te verruimen en door aan te sluiten op de ruimte die huishoudens in hun portemonnee hebben voor wonen.’

Toekomst van huren Nederland

Pieter Hendrikse, ceo van JLL in Nederland: “Alhoewel de huurregulering in de landen verschillend wordt ingezet, is de conclusie dat het aantal investeringen in huurwoningen daalt en daardoor de beschikbaarheid van huurwoningen afneemt. Dit is een slecht teken in het licht van de enorme woningbouwopgave die Nederland heeft. Wij vinden het belangrijk om de effecten vanuit het buitenland te laten zien aan onze klanten, maar zeker ook aan de politiek richting de verkiezingen om zo een gedegen beeld te creëren van de plussen en minnen van huurregulering en waar je rekening mee moet houden als de huurregulering doorgaat. We willen hiermee als vastgoedadviseur bijdragen aan een constructieve dialoog over de toekomst van huren in Nederland.”