Woningverhuurders moeten wellicht miljarden terugbetalen aan huurders

Verschillende kantonrechters oordelen dat verhuurders van vrijesectorwoningen jarenlang te hoge huren hebben berekend. Het bedrag dat ze wellicht terug moeten betalen aan hun huurders kan oplopen tot €6,4 mrd.

Dit blijkt uit een IVBN- studie naar de gevolgen van de rechterlijke uitspraken over de huurverhogingen voor vrijesectorwoningen. Als de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel komt, kan dat tot grote financiële problemen leiden bij vastgoedbeleggers en andere verhuurders, vreest de IVBN, de branchevereniging van institutionele beleggers. ‘Bij zo’n terugbetaalverplichting zullen er mogelijk partijen zijn die in liquiditeitsproblemen komen’, reageert voorzitter Wim Wensing maandag in het FD. ‘Het zal gevolgen hebben voor de woningwaardes en de schuldgraden kunnen onder druk komen te staan. En dit heeft consequenties voor onze investeringscapaciteit in nieuwe woningen en de verduurzamingsslag die we moeten maken in de bestaande voorraad. Het raakt de samenleving breed.’ Uit het IVBN-onderzoek blijkt niet hoeveel partijen dan in de problemen komen.

'Oneerlijke huurverhoging'

De  meeste verhuurders gebruiken een bepaling waarbij de huur jaarlijks meestijgt met de inflatie, plus een opslag. Deze opslag is optioneel, verschilt per verhuurder en is vaak maximaal 3% tot 5% van de maandhuur. Grote verhuurders kregen volgens het FD de laatste jaren in toenemende mate kritiek op de manier, waarop zij de huren jaarlijks verhogen. Hun huurprijsbeleid is volgens een aantal kantonrechters ‘oneerlijk’ en in strijd met Europese consumentenbeschermingsregels. Rechters hebben als gevolg daarvan alle huurverhogingen teruggedraaid van de huurders die een kort geding hadden aangespannen. Zo bleef de huurprijs bij aanvang van het contract over, wat in veel zaken leidde tot honderden euro’s lagere huur.

Gevolgen

Als de redenering standhoudt bij de Hoge Raad, hebben huurders in de afgelopen vijftien jaar in totaal €6,4 mrd te veel betaald, berekende vastgoedadviseur CBRE in opdracht van IVBN. Bovendien zouden de toekomstige huurinkomsten in het slechtste scenario tot 34% dalen. Verhuurders zouden op deze manier tot 2040 nog eens €87,5 mrd mislopen. Dat geld hebben ze volgens de IVBN juist nodig voor verduurzamingen en nieuwbouw. Ook het rendement van vastgoedbeleggers halveert op deze manier.

Verhuurders vinden dan ook dat kantonrechters veel te ver zijn gegaan door het hele huurprijsbeleid te schrappen. Daarmee wordt niet alleen de huuropslag gewist, maar kunnen huren evenmin met de inflatie meestijgen. En pensioenfondsen beleggen juist graag in huurwoningen vanwege de inflatiebescherming, aldus de IVBN.