Ook Sliedrecht kiest voor partnerselectie bij gebiedsontwikkeling

De gemeente Sliedrecht heeft met een groep marktpartijen een intentieovereenkomst gesloten voor de gebiedsontwikkeling Sliedrecht-Noord waarbij 1.200 tot 1.500 nieuwe woningen zijn voorzien. Of de woningen er daadwerkelijk komen, wordt de komende periode door de betrokken partners onderzocht. 

De gemeente Sliedrecht gaat de komende jaren aan de slag met de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord, een complexe en belangrijke opgave. In de toekomst wil het baggerdorp een prettige gemeenschap zijn en blijven om te wonen, werken en leven. Daarvoor zijn 1.200 tot 1.500 extra woningen en een betere bereikbaarheid nodig. 

Bouwen in Sliedrecht-Noord is complex en ambitieus. De ontwikkeling is complex omdat de A15, de Betuwelijn en de Merwedelingelijn overkluisd moeten worden. Eind vorig jaar kreeg de gemeente hiervoor een subsidie vanuit het Mobiliteitsfonds van de Rijksoverheid.

Verschillende grondeigenaren

Daarnaast kent het gebied verschillende grondeigenaren. Om de woningbouwambities waar te kunnen maken, is individuele ontwikkeling van huidige grondposities niet mogelijk. Gemeente en marktpartijen hebben gezamenlijk geconstateerd dat daarom vroegtijdige samenwerking nodig is.

Wethouder Ton Spek: 'De ontwikkeling in Sliedrecht-Noord slaagt als er goede afstemming en samenwerking is met en tussen alle betrokkenen: marktpartijen, grondeigenaren en inwoners. Om de ambities te realiseren, zoeken we al in het voortraject van de ontwikkeling de samenwerking op. Zo vroeg in het traject al samen optrekken is echt uniek in Nederland.' 

De marktpartijen die participeren, zijn ABB Bouwgroep (Sliedrechts Buiten BV), gebiedsontwikkelaar AM, Gebroeders Blokland, Heijmans, Van Wijnen en VORM. Zij werken nu samen met de gemeente aan een haalbaarheidsstudie zonder dat al concreet zicht is op een feitelijke ontwikkeling en realisatie. 

Lees ook: Eendracht maakt van lastige locaties een succes

Helemaal uniek is deze voortijdige vorm van partnerselectie niet. Bij complexe gebiedsontwikkelingen zoals de Suikerfabriek in Groningen, het NYMA-terrein in Nijmegen en het Maasterras in Zwijndrecht werd al eerder partnerselectie toegepast.

Invloed Didam

Tijdens de Dag van de Projectontwikkeling 2022 vertelde  Sven Schroots, senior adviseur bij Akro Consult, dat partnerselectie door het zogeheten Didam-arrest meer in zwang is bij gemeenten en ontwikkelaars. Dat arrest bepaalde dat gemeenten de plicht hebben om bij verkoop van schaarse grond meerdere partijen te betrekken. 'Die tenderplicht ligt lastig, zeker op complexe locaties waar de uitkomst van een gebiedsontwikkeling niet zeker is. Door partnerselectie kun je in dat geval 'Didam' omzeilen. Het is eigenlijk een voorportaal van aanbesteding waarbij je gezamenlijk kijkt wat mogelijk is.'

Voor Sliedrecht-Noord beginnen de betrokken partijen nu een  haalbaarheidsstudie. Als de gebiedsontwikkeling haalbaar blijkt, volgen concrete samenwerkingsafspraken voor de ontwikkelfase.