Nieuwe huurtransacties in winkelcentrum Duinzigt in Den Haag

Recentelijk heeft WP Retail Invest (WPRI) twee nieuwe winkeliers en een activiteitencentrum gecontracteerd voor de verhuur van drie commerciële ruimten in winkelcentrum Duinzigt in Den Haag.

The Good Life Vision huurt circa 120 m² verdeeld over begane grond en souterrainen. De Bakery huurt 160 m², verdeeld over begane grond en souterrain. Het activiteitencentrum In de Tussentijd huurt ruim 400 m² boven de AH-supermarkt

Winkelcentrum Duinzigt, gelegen aan het Willem Royaardsplein in Den Haag, dateert uit de jaren ’70. WPRI heeft het winkelcentrum medio 2014 aangekocht met als doel het winkelcentrum te revitaliseren en toekomstbestendig te maken.

Het planontwerp voor de herontwikkeling voorziet onder meer in sloop van enkele vrijstaande paviljoens, realisatie van een parkeerkelder met circa 154 plaatsen, nieuwbouw van winkels en 24 drie- en vierkamerappartementen, uitbreiding en renovatie van de bestaande winkels en herinrichting van het plein.

Eind januari heeft het Haagse college van B&W de Nota van Uitgangspunten definitief vastgesteld. Na het afronden van de onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente zullen – naar verwachting na de zomer – de RO- en bestemmingsplanprocedures worden opgestart.

Voor de totstandkoming van de huurovereenkomsten liet WPRI zich adviseren door Local Joe (knows Retail Real Estate) uit Den Haag. De Bakery werd bijgestaan door SQM, eveneens uit Den Haag.

Laatste nieuws

Evenementen