Nechemja de Bruijn, Rax Finance: ‘We proberen door de crisis heen te kijken’

Rax Finance is open, maar ook voorzichtig. De financier houdt rekening met waardedalingen

Door Gabriëlle Klaver
Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 4, 24 april 2020

Sinds het derde kwartaal van 2019 is Rax Finance in bedrijf, en inmiddels is er voor zo’n € 50 mln aan leningen weggezet. ‘Als ik erop terugkijk, is bij het afsluiten van leningen vooral onze snelheid doorslaggevend geweest’, zegt Nechemja de Bruijn. Rax Finance kan die snelheid leveren, omdat het een klein kantoor is, dat De Bruijn samen met Herman Drenkelford en Gil Grossman oprichtte. Zij begonnen in eerste instantie met het inzetten van hun eigen vermogen.

Inmiddels heeft Rax in januari het Rax Finance High Yield Fund opgericht. Dat fonds, bedoeld voor externe partijen, heeft een omvang van € 50 mln en verstrekt leningen met rentes vanaf 6% op jaarbasis. Funding komt van family offices en grote particulieren. Het fonds is al bijna helemaal volgetekend.

Snel schakelen
In het fonds zijn ook enkele van de eerste deals ingebracht, zoals transformaties. Het fonds heeft tot nu toe voornamelijk bridge loans verstrekt (looptijden tot 2–3 jaar), bijvoorbeeld voor herontwikkelingen of projecten die nog in of voor het vergunningentraject zitten. Ook deals waarbij snel geschakeld moet worden behoren tot de mogelijkheden.

De oprichting van Rax Finance speelde in op de trend dat bij de traditionele financiers kleinere tickets lastiger te financieren waren. Rax staat open voor financieringen vanaf € 1 mln tot € 25 mln, waarbij een LTV van 65–75% wordt aangehouden.

Naast het verstrekken van leningen met het High Yield Fund verstrekt Rax Finance inmiddels ook beleggingsfinancieringen met looptijden vanaf 3 jaar. Voor kwalitatief goede proposities kunnen dan rentes vanaf 3,5% worden aangeboden.

Heeft De Bruijn het drukker gekregen met de coronacrisis? ‘Ja, dat zeker, we worden meer benaderd. We zijn open en kunnen deals doen. Maar we zijn ook voorzichtig; we houden rekening met waardedalingen en verstrekken de financiering dus op de waarde waarvan wij denken dat die het gaat worden.’

Versnelde problemen
Hoewel Rax nog steeds open is voor alle segmenten in het vastgoed, is de financier evenals de traditionele partijen ook voorzichtiger met hotels en retail. De Bruijn vindt echter dat hotels en retail wel twee verschillende vraagstukken zijn: ‘Bij hotels vindt een forse correctie plaats, maar die is voor een groot deel wel tijdelijk. Die sector heeft een gezond toekomstperspectief. Bij retail waren al problemen, en dat proces wordt nu versneld door deze crisis. Hier proberen we door de crisis heen te kijken: wat worden in de nieuwe wereld de omzetten van de retailers en welke huren horen daarbij?’ Voordeel hierbij is dat De Bruijn en zijn partners in het verleden veel ervaring hebben opgedaan in de wereld van het retailvastgoed.

Hoewel De Bruijn het extra aanbod geen probleem vindt, tekent hij wel aan dat hij hoopt dat de banken open blijven. ‘Het is in ieders belang dat de economie goed blijft functioneren. De rentestand is ook voor ons minder belangrijk dan de liquiditeit in de markt. Die moet niet gaan opdrogen.’