Leegstand Utrecht kan tot 17.000 mensen huisvesten

In de provincie Utrecht is de krapte op de woningmarkt dusdanig dat het kunnen kopen van een betaalbare woning een provinciaal issue is geworden. Wie alleen al in de stad Utrecht goed rondkijkt ziet een enorm potentieel aan leegstaand vastgoed dat benut zou kunnen worden als woonruimte, betoogt Mirthe Biemans.

Biemans, tot oktober 2021 manager strategie bij de Amsterdamse corporatie Rochdale, ex-Kamerkandidaat voor de PvdA en inwoner van Utrecht, pakte vorig jaar eens de beschikbare data van het CBS/Kadaster voor leegstand in haar stad erbij. Begin 2022 stond er in de Domstad ruim 360.000 m2 aan vastgoed met bestemming woningen langer dan een jaar leeg. Voor kantoren was dat ruim 160.000 m2.

Lees ook: Het knelt het meest in Utrecht

‘Dat zijn 81 voetbalvelden aan langdurige leegstaande gebouwen, in één stad’, aldus Biemans. Ze rekende het om naar een gemiddelde woonoppervlakte + additionele ruimte voor opgangen etc. en kwam zo uit op woonruimte waar 17.000 mensen zouden kunnen wonen.

Biemans vervolgt: ‘Voor vastgoedeigenaren is het meestal niet (financieel) aantrekkelijk om er mensen te laten wonen. Dus dit lost zich niet vanzelf op. Het is in ons gemeenschappelijk belang dat het wel gebeurt. Daarom pleit ik ervoor dat gemeenten gebruik maken van de mogelijkheid om langdurige leegstand te verbieden en daar dan ook op te handhaven.’

Ze erkent dat dat voor vastgoedeigenaren een issue is om commercieel vastgoed af te waarderen. ‘Natuurlijk zijn er nuances en uitzonderingen. Het zal zeker zo zijn dat een deel van die ruimte in Utrecht niet geschikt is voor wonen of al een andere bestemming heeft. Maar als leegstand op deze grote schaal voorkomt dan is ingrijpen noodzakelijk.’