In het Arnhem van 2120 bewegen woningen met het water mee

Drijvende woningen, zelfrijdende auto’s, herten in de uiterwaarden, beekjes met watervallen en groen in plaats van asfalt. Zo kan Arnhem er over bijna 100 honderd jaar volgens onderzoekers van Wageninigen University & Research uitzien. 

Onderzoekers van Wageningen University & Research ontwierpen een scenario voor de stad van 2120 en namen Arnhem als voorbeeld. Hiermee willen zij steden uitdagen om nu al na te denken over hun klimaatbestendigheid op lange termijn.

In het onderzoek is veel aandacht voor de woonsituatie in Arnhem dat over honderd jaar volgens het scenario van WUR tweeënhalf keer zoveel huishoudens telt, voornamelijk kleinere huizen. 'In 2120 is het westen van Nederland minder goed bewoonbaar geworden, doordat we grote delen van het ingepolderde land terug hebben moeten geven aan het water. Daarom zijn duizenden Nederlanders verhuisd naar de hogere gebieden – waaronder Arnhem.'

Kleinere woningen

Dat betekent wel dat al die Arnhemmers een beetje moeten inschikken. Gemiddeld woont een 22e-eeuwse Arnhemmer in een huis van 65 vierkante meter; bijna de helft van het woonoppervlak in 2021 (113 vierkante meter). Huishoudens zijn bovendien kleiner, doordat in Nederland relatief meer ouderen wonen.

Woontorens van hout

In de toekomstvisie van WUR wonen de meeste Arnhemmers in appartementencomplexen en hogere flatgebouwen. Meestal zijn die gebouwd van hout en andere natuurproducten. Huizen hebben vrijwel altijd zonnepanelen of kleinschalige windturbines. Regenwater wordt opgeslagen; je gebruikt het bijvoorbeeld om je groene gevel mee te bewateren.

Allerlei soorten wijken

In en rondom de stad vind je verschillende soorten woonwijken, passend bij de omgeving en de wensen van inwoners. Woningen uit de vorige eeuw staan geconcentreerd op gebieden hoog boven zeeniveau, waar.bij het historische stadscentrum en oude dorpen blijven bewaard.

Wonen en werken op terpen

Op de flanken van de Veluwe komen ruim opgezette appartementencomplexen met tussen de gebouwen veel ruimte voor groen. De WUR-onderzoekers voorzien stedelijke milieus op ‘superterpen’ in het rivierengebied. Dat zijn wijken waar wonen en werken samengaan en waar mensen vooral vanuit huis werken.

Drijvende woongemeenschappen

Tenslotte worden worden drijvende woningen op de rivier, van kleine huisjes tot watervilla’s en hoogbouw, voorzien. Ze liggen in groepjes bij elkaar en vormen het domein voor woongemeenschappen waarin verschillende gezinnen samenleven te midden van het rivierengebied.

Elders toepasbaar 

Volgens Ilse Voskamp, onderzoeker klimaatbestendigheid, is het onderzoek toepasbaar op elke Nederlandse stad. (...) 'We kozen voor de uitwerking van Arnhem omdat deze op de grens van twee soorten Nederlandse landschappen ligt: de hogere zandgronden en het rivierengebied. De ideeën voor de hooggelegen gebieden kun je ook toepassen op delen van Apeldoorn, Nijmegen of Bergen op Zoom. Andersom geldt dit ook voor de voorstellen voor de laaggelegen gebieden op steden in Noord- en Zuid-Holland.'