Huurders Vestia doen beroep op corporaties

In een open brief doet de huurdersorganisatie van Vestia een beroep op woningcorporaties om vrijwillig een deel van het financiële probleem van Vestia over te nemen.

De organisatie steunt de voorgestelde oplossing van het splitsen van Vestia met als doel om drie lokale corporaties te maken met een gesaneerde leningportefeuille. ‘We hopen dat het appèl dat op alle corporaties en de minister wordt gedaan om dit kansrijke plan mogelijk te maken wordt gehonoreerd.’

Het gepresenteerde voorstel heeft als uitgangspunt dat Vestia binnen de kaders van de lopende sanering geen goede corporatie kan zijn. ‘Het is geprobeerd, er is gepresteerd naar vermogen, maar de uitkomst is onvoldoende. Wij betaalden sinds het debacle de maximale huurverhoging, terwijl onze woningen gedateerd zijn en minimaal werden onderhouden.’

Om te voorkomen dat de huurders nog langer grote pijn ervaren door de financiële problemen van Vestia, doet het splitsingsvoorstel een beroep op woningcorporaties om vrijwillig een deel van het financiële probleem van Vestia over te nemen.