Sluitstuk Vestia: bekentenis Staal

Het Openbaar Ministerie eist 3,5 jaar cel tegen oud-corporatie-directeur Erik Staal (68).

Het is het sluitstuk van de bijna ondergang van de grootste corporatie van Nederland, Vestia. De kostbare redding van Vestia tikt nog altijd door in de verhuurdersheffing, waardoor corporaties zeggen tienduizenden woningen niet te kunnen realiseren.

Staal heeft zich sinds het debacle Vestia in 2007 verzet tegen de aanklachten van grootschalige oplichting – hij zou slechts zijdelinks te maken hebben met grootschalige derivatenhandel die de corporatie nekten. Tot afgelopen week. In de eerste minuten van het proces gaf hij toe dat hij documenten vervalste. De aanklager acht bewezen dat Staal €1,8 mln verduisterde. 

De woningstichting Vestia was sponsor van de stichting Hasa, die huisvesting moest realiseren in townships in Zuid-Afrika. Tientallen Nederlandse woningcorporaties hebben geld dat bestemd was voor de Nederlandse volkshuisvesting besteed aan buitenlandse avonturen. Bij Hasa waren ook andere corporaties betrokken. Staal heeft de stichting Hasa misbruikt bij aankoop van zijn  privé-villa. Hij vervalste met Tipp-Ex de koop- en leveringsakte, waardoor hij Hasa belastte met een villa die een veelvoud kostte van het bedrag dat hij er zelf voor had betaald. Vervolgens bleef hij er zelf wonen. Ook misbruikte hij Hasa voor privé-uitgaven, zoals de aanschaf van een Mercedes GL400, een jetski voor bij zijn huis op Bonaire, het huwelijksfeest van zijn zoon en tientallen businessclass vliegtickets.

Staal heeft afgelopen week spijt betuigd. Eerder schikte hij wel € 2,4 mln, maar beklaagde hij zich over de media die hem als graaier portretteerden. Wel probeert Staal onder gevangenisstraf uit te komen wegens ziekte. De aanklager wilde zijn strafeis hiervoor niet aanpassen. De rechter doet 5 maart uitspraak. 

Laatste nieuws

Evenementen