Vestia verkoopt al haar vastgoed in Barendrecht

Vestia heeft de koopovereenkomst getekend met de woningcorporaties Havensteder, Patrimonium Barendrecht en Wooncompas voor al haar vastgoed in Barendrecht.

Het gaat in totaal om zo’n 1.050 verhuureenheden, waaronder circa 900 zelfstandige woningen, bedrijfs- en zorgvastgoed. De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders. Voor Vestia maakt de verkoop het mogelijk leningen af te lossen en zich te concentreren op haar kerngemeenten. De overdracht van het vastgoed vindt naar verwachting plaats op 31 december 2020.

Arjan Schakenbos, voorzitter van de raad van bestuur van Vestia, over de verkoop: “Wij zien in Havensteder, Patrimonium en Wooncompas betrokken woningcorporaties met veel ervaring in de regio Rijnmond die zich inzetten voor hun huurders en vastgoed. Dankzij de verkoop komt er perspectief voor de volkshuisvestelijke opgave in Barendrecht, neemt onze leningenportefeuille af en kunnen we ons nog meer richten op onze kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.”

Onderdeel grotere verkoop
Om dezelfde redenen verkoopt Vestia haar vastgoed in Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas aan andere woningcorporaties. Het vastgoed in Pijnacker-Nootdorp is inmiddels verkocht aan woningcorporatie Staedion. De andere koopovereenkomsten wil Vestia afsluiten tussen nu en medio 2021. In totaal verkoopt Vestia ruim 10.000 woningen. De verkopen zijn onderdeel van de structurele oplossingen waar Vestia de komende jaren, samen met haar stakeholders, aan werkt. Met als doel in de toekomst weer de volkshuisvester te zijn die de huurders en gemeenten nodig hebben.

Behoud sociale huurwoningen
Bestuursvoorzitter Hedy van den Berk (Havensteder) en directeur-bestuurders Peter Manders (Patrimonium Barendrecht) en Alfred van den Bosch (Wooncompas) geven aan dat zij met de aankoop willen voorkomen dat de woningen worden onttrokken aan de sociale woningvoorraad. Het is ook om deze reden dat commerciële partijen en individuele huurders de woningen nu niet kunnen kopen. De huidige huurders kunnen blijven wonen en behouden hun huurovereenkomst.

Overname leningen en personeel
Havensteder, Patrimonium en Wooncompas nemen naast het vastgoed een deel van Vestia’s leningen over voor de waarde van het vastgoed. Dit verbetert de balanspositie van Vestia. Ook gaat een aantal medewerkers mee naar de kopende corporaties.

Akkoord toezichthouders
De koopovereenkomst is getekend. Nu volgt het traject van goedkeuringen. De OR en de Huurdersraad Vestia geven advies. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dienen nog akkoord te gaan.