Vestia heeft weer hulp nodig

Vestia heeft opnieuw een beroep op de corporatiesector gedaan om bij te springen. De verkoop van alleen woningen is niet genoeg om de corporatie uit de problemen te helpen.

Dat schrijft het Financieele Dagblad. Vestia is bezig 10.000 woningen te verkopen om uit de financiële problemen te komen waar het door de grootscheepse problemen met derivaten 10 jaar geleden in belandde. Die verkoop, die volgens topman Arjan Schakenbos van Vestia op een haar na gevild is, is echter niet genoeg om de rente betalingen van Vestia te garanderen én te kunnen investeren in onderhoud en verduurzaming van de portefeuille.

Daarom doet Vestia een oproep aan andere corporaties om financieel bij te springen en zijn er onderhandelingen met het rijk bezig om ook daarvan een bijdrage te krijgen. Corporaties zijn, anders dan 10 jaar terug, nu niet verplicht de portemonnee te trekken. Destijds dreigde een faillissement van Vestia, nu is dat na 10 jaar saneren niet het geval.

Opdeling
Op tafel ligt ook nog de optie van het opdelen van Vestia in drie corporaties. Door de grootte van Vestia vormt de corporatie nu een systeemrisico. Schakenbos zegt echter dat die optie geen zin heeft als bij die opdeling geen rekening wordt gehouden met een goede start voor de corporaties.

Vestia wil graag in februari uitsluitsel over de mogelijkheden.

Vestia kwam 10 jaar terug in moeilijkheden doordat de corporatie een veelheid aan derivaten afgesloten had die gokten op een rentestijging. De rente daalde echter alleen maar, wat Vestia veel geld kostte. Die derivaten zijn omgezet in langlopende leningen, maar wel met een rentepercentage van meer dan 4%.