Economie Nederland blijft achter bij de rest

De Nederlandse economie kromp met 0,1% in het eerste kwartaal van 2024, terwijl landen als België, Duitsland, UK en de VS een plus noteerden.

Dat meldt het CBS op basis van de eerste economische berekeningen over Q1 van 2024. De daling van 0,1% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023, is vooral toe te schrijven aan de lagere export van goederen als gevolg van een krimpende industrie.

De krimp van de Nederlandse economie met 0,1 % valt op in vergelijking met de economische ontwikkeling van de belangrijkste handelspartners. De economie van de hele Europese Unie groeide in het eerste kwartaal 2024 met 0,3 % ten opzichte van een kwartaal eerder. In België steeg het bpp ook met 0,3 %, terwijl in Duitsland en Frankrijk de economie met 0,2 % groeide. In de grootste economie van de wereld, de VS, nam het bbp in het eerste kwartaal met 0,4 % toe ten opzichte van het vierde kwartaal. Het bbp van het Verenigd Koninkrijk steeg met 0,6 %.

Minder export

De uitvoer van goederen daalde, terwijl de uitvoer van diensten steeg. Per saldo daalde de export van goederen en diensten met 0,1 %. De invoer van goederen en diensten bleef gelijk. Hierdoor droeg het handelssaldo negatief bij aan de ontwikkeling van het bbp. Ook de bijdrage van de verandering in voorraden was negatief.

De toevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) van de industrie daalde in het eerste kwartaal 2024 met 3,8 %. Dat is vooral toe te schrijven aan de machine- en de vervoersmiddelenindustrie. De delfstoffenwinning noteerde weliswaar de grootste daling, maar de industrie droeg van alle bedrijfstakken het meest bij aan de daling van het bbp in het eerste kwartaal. De toegevoegde waarde van de bouw daalde met 1,8 %.

Consumptie en investeringen groeien

De consumptie door huishoudens steeg in het eerste kwartaal 2024 met 0,7 % ten opzichte van het vierde kwartaal. Vooral de uitgaven, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, aan kleding, schoenen en vliegvakanties namen toe. De consumptie van de overheid groeide met 0,6 % en de investeringen in vaste activa stegen met 0,4 %. Vooral de investeringen in vervoersmiddelen en machines namen toe. De bouwinvesteringen daalden echter.

Daling sinds 2023

Door de coronacrisis bereikte het bbp halverwege 2020 een dieptepunt. Daarna trad een krachtig herstel op en groeide de economie tot 2023 onafgebroken. Sindsdien daalde het bbp in vier van de vijf kwartalen. In het eerste kwartaal 2024 was het bbp per saldo 0,9 % lager dan in het vierde kwartaal 2022.