De 10 van 2022: Gerard van As wil Alphen klaarmaken voor toekomst

In oktober hakte Hugo de Jonge na meer dan 50 jaar discussie dan toch echt de knoop door: de gemeente Alphen aan den Rijn mag samen met het ministerie, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap en marktpartijen een onderzoek in gang zetten naar mogelijke woningbouw in de Gnephoek. Volgens Gerard van As, een van de hoofdrolspelers sinds het prille begin, is differentiatie essentieel om iets te doen aan de woningnood.

Al sinds de jaren ’70 wordt er gesproken over de ontwikkeling van de Gnephoek, een stuk polder in het noordwesten van Alphen aan den Rijn. Ook toen groeide de Randstad uit zijn voegen en was er met name in de regio’s Den Haag en Leiden veel vraag naar woningen. Gemeenten als Zoetermeer en Alphen aan den Rijn hebben dit opgevangen. Hoewel de Gnephoek er tot op de dag van vandaag op de kaart uitziet als een ontbrekend puzzelstukje, kwam woningbouw er in al die jaren nooit van. ‘De bereidheid om mee te werken aan de wens van de toenmalige gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland was er, maar op dat moment lag de ontwikkeling van de polder Kerk en Zanen meer voor de hand. Daar zou ook de nieuwe rijksweg 11 komen, al duurde het vervolgens nog 32 jaar voordat die weg er ook echt lag.’

Derde termijn

Aan het woord is wethouder Gerard van As. Met een beetje fantasie kun je Van As (78) wel een elder statesman noemen. Het is zijn derde termijn als wethouder in Alphen aan den Rijn. Van begin jaren ’80 tot begin jaren ’90 was hij er wethouder namens de VVD, met onder meer Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in zijn portefeuille. Sinds 2014 is hij er opnieuw wethouder, met globaal dezelfde portefeuille, maar ditmaal namens de lokale partij Nieuw Elan. In 2002 kreeg Van As landelijke bekendheid toen hij vanuit het niets met 25 andere nieuwkomers namens de Lijst Pim Fortuyn (LPF) in de Tweede Kamer kwam. Toen de lijst implodeerde, hield Van As stand als voorzitter van een veel kleinere fractie. 

Lees ook: De Jonge pakt de regie en koerst op woningbouw in het Groene Hart

Eenmaal terug als wethouder in Alphen aan den Rijn lag de Gnephoek er in 2014 nog steeds bij als het ontbrekende puzzelstukje. De grond was eind jaren ’80/begin jaren ’90 al goeddeels aangekocht door diverse marktpartijen. ‘In mijn eerste periode als wethouder heb ik kunnen voorkomen dat de Gnephoek als baggerdepot zou worden ingericht. Sinds jaar en dag kent de Gnephoek een agrarisch gebruik.’

Aantasting Groene Hart

Aantasting van het Groene Hart ligt gevoelig, niet alleen in de gemeente, maar ook bij de provincie Zuid-Holland, die de voorkeur geeft aan binnenstedelijke ontwikkelingen. Binnen de gemeente leidde het begin dit jaar nog tot het opstappen van GroenLinks uit het Alphense college van B&W.

Van As is blij met rapport van voormalig Delta-commissaris Wim Kuijken, dat klip en klaar aangeeft dat er in de Gnephoek idealiter 5500 woningen kunnen worden gebouwd. ‘Liever had ik er ook meteen 10.000 woningen toegevoegd, maar het is een bewuste keuze om alleen te bouwen aan de randen van de Oude Rijn en de Heimanswetering en niet in de lager gelegen gebieden.

Hij hoopt dat er voor de zomervakantie van 2023 een klap wordt gegeven op het masterplan voor de Gnephoek ‘Met de concrete invulling zal ik me niet meer bemoeien. Het gaat er mij om Alphen aan den Rijn klaar te maken voor de komende jaren, zodat mijn opvolgers kunnen doorpakken.’

 

Lees het hele interview met Gerard van As in de speciale kerstuitgave van PropertyNL. Deze uitgave verschijnt op 23 december.