Bij het heengaan van dwarsdenker Adri Duivesteijn

PvdA-bestuurder Adri Duivesteijn is na een lang ziekbed afgelopen maand overleden. Hij was de geboren ‘dwarsdenker’ die het vastgoed van de het nodige tegengas voorzag.

Hij werd beroemd en berucht als opdrachtgever van ‘zijn’ stadhuis in Den Haag, zijn tegengas tegen Wouter Bos, zijn volgens velen mislukte Oosterwold en het financiële debacle van de Floriade. Voor zijn afscheid was het atrium van de creatie van Richard Meijer in Den Haag omgedoopt in ‘Adrium’. Na een periode in de landelijke politiek kreeg hij het aan de stok met zijn partijleider Wouter Bos en werd hij tussen 2006 en 2013 voor de tweede keer wethouder, nu in Almere.

Daar etaleerde hij radicale ideeën over de stad en het zelfbeschikkingsrecht van bewoners. Sociaaldemocraten herkenden zich in zijn waarden emancipatie en verheffing, bij marktpartijen leidde het dikwijls tot jeuk.

Zijn opvolger in 2015-2018 wethouder Tjeerd Herrema beschreef voor het portal gebiedsontwikkeling in een in memoriam hoe de plannen voor de Noorderplassen en het Homeruskwartier in Almere Poort op de schop gingen. ‘In zijn periode als wethouder groeide zelfbouw uit van 5 procent van het totaal aantal woningen naar circa een derde deel van de nieuwbouw in de stad. Was Homeruskwartier nog alleen gericht op het zelfbeschikkingsrecht op bouwen, Oosterwold werd vervolgens het grootste experiment in de gebiedsontwikkeling van ons land.’

Ondanks zijn houding tegenover ontwikkelaars en beleggers wist Duijvesteijn Amvest te verleiden tot een tot de verbeelding sprekende gebiedsontwikkeling Duin waarin een nieuw duinlandschap het decor vormt voor een nieuwe wijk. Het leverde in 2017 de NEPROM-prijs voor gebiedsontwikkeling op. In de tijd was Duivesteijn ook een geliefde gast om vastgoedfora op te schudden. Niet alleen beleggers en ontwikkelaars moesten het ontgelden, maar ook woningcorporaties. Hij zag ze als ‘verkalkte instituten’ die in de weg staan van de eigen kracht van bewoners. Veel meer geloof had hij in de wooncoöperatie, waar inmiddels door financiers meer onderzoek naar wordt verricht.