TMI en BBI doen samen onderzoek naar duurzaam taxatiemodel

Het Taxatiemanagement Instituut (TMI) en het Blue Building Institute (BBI) gaan onderzoek doen naar de relatie tussen de duurzaamheid en de waarde van commercieel vastgoed.

Als opmaat daarnaar toe is een duurzaamheidsparagraaf opgenomen in de komende release van het Taxatie Management Systeem van softwareleverancier Flux. TMI en BBI gaan een halfjaar samen onderzoeken hoe deze paragraaf verder kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld met informatie over de gezondheidsprestaties van een gebouw.

De eerste resultaten van dit onderzoek worden door TMI en BBI bekendgemaakt op het TMI-event in Q4 van dit jaar. TMI-voorzitter René Klotz: 'Harmonisatie van informatie over duurzaamheid vraagt om specifieke kennis en onafhankelijkheid. Daarom werken we samen met het Blue Building Institute, dat zich richt op kennis, onderzoek en het op zinvolle manier beschikbaar stellen van gegevens. Het vergaren, controleren en verifiëren van informatie over duurzaamheid is essentieel voor een goede aanpak.'

Met de nieuwe duurzaamheidsparagraaf beoogt het TMI informatie te verzamelen over de status van een gebouw, over de mogelijkheden om het op het gebied van energie te verduurzamen, over het gezond maken van een gebouw en over de kosten die daarmee zijn gemoeid. Deze informatie wordt geanalyseerd om vast te stellen of er een relatie is tussen de ingevoerde parameters en de aangenomen markthuur/betaalde contracthuur en yields.