Protest tegen eroscentrum bij Zuidas zwelt aan

De gemeenteraad van Amsterdam organiseert 1 februari een speciale inspreekavond voor het beoogde Erotisch Centrum Zuidas. Het belooft druk te worden, want inmiddels hebben zich al veertig partijen verenigd in hun verzet tegen het pikante pretparadijs, aldus Hello Zuidas.

Het artikel in Hello Zuidas meldt dat de bijeenkomst een vervolg is op een bijeenkomst op 11 januari van Hello Zuidas, waar bleek dat veertig partijen zich hebben georganiseerd tegen het Erotisch Centrum Zuidas onder de noemer Monsterverbond. Onder de partijen bevinden zich de RAI, het ROC en Nhow Hotel. Het Monsterverbond heeft een manifest en een petitie opgesteld. Contactpersoon van het Monsterverbond is oud-journalist Martijn Koolhoven.

Massatoerisme terugdringen

Pierre van Rossum, directeur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam, heeft in januari toegelicht waarom de gemeente dit wil doen. ‘Al vanaf de jaren tachtig wil de gemeente de situatie op de Wallen aanpakken. Dit is gebeurd in drie fases. In het begin ging het vooral om het terugdringen van dealers en gebruikersoverlast. Vervolgens lag de nadruk op het verminderen van criminaliteit en het keren van toenmalige verloedering in het gebied. En sinds 2018, vanaf de komst van burgemeester Femke Halsema, wil de gemeente de overlast op de Wallen door het massatoerisme terugdringen en de leefbaarheid in het gebied versterken. Vanuit die gedachte is het idee voor een EC ontstaan’, aldus Van Rossum.

‘De aantrekkingskracht voor Wallentoerisme moet minder worden. Hiertoe is de bredere ‘Aanpak Binnenstad’ ontwikkeld, waarvan raamprostitutie één onderdeel is. De gemeente wil het aantal ramen op de Wallen verminderen: het plan is 100 ramen te sluiten, maar niet zonder een veilig alternatief te bieden aan de sekswerkers. Dat alternatief is een EC’, aldus Van Rossum. Dit traject loopt van 2020 tot 2030. Het begon in 2020 met een selectie van acht locaties, die in 2022 verkleind werd naar vier zoekgebieden. Eind vorig jaar heeft het college gekozen om met de locatie Europaboulevard het vervolgproces in te gaan.

4.500 bezoekers per dag

Van Rossum vertelde over de afwegingen van het college om te kiezen voor deze plek naast de A10 en het Amstelpark. ‘Na gesprekken met marktpartijen en belanghebbenden, een impactanalyse Zuidasdok en een mobiliteitsscan EC kwam deze locatie als locatie met de beste kansen en de minste nadelen uit de bus.’ Van Rossum over de toekomstige EC: ‘We rekenen op zo’n 4.500 bezoekers per dag’. Dit zou betekenen 1,64 mln bezoekers op jaarbasis. Volgens Van Rossum komen in het EC komen 100 plekken, en op de Wallen gaan er 100 ramen dicht. Het EC wordt van hoogwaardige kwaliteit en zal een sterke verbinding hebben met de cultuursector en de LHBTQI+ gemeenschap. Er komen geen coffeeshops in. De planning is dat het EC in 2031 in gebruik wordt genomen.

Er ligt nu een principebesluit van het college over het EC. Pas als de gemeenteraad akkoord is, start het ontwikkelproces en kunnen bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken. ‘De gemeente wordt niet de investeerder of exploitant’, benadrukte Van Rossum. ‘Marktpartijen gaan dit doen.’

€ 30 à € 40 mln ontwikkelkosten

Na de inspreekavond op 1 februari komt donderdag 15 februari het onderwerp ter bespreking op de agenda van de raadscommissie Algemene Zaken (AZ). De veertig partijen in het Monsterverbond gaan ervan uit dat het plan niet doorgaat. Het project van € 30 à € 40 miljoen ontwikkelkosten kent meerdere besluitvormingsmomenten, waarbij het uiteindelijk niet door kan gaan. De gemeenteraad kan het bijvoorbeeld afkeuren. Van Rossum: ‘Dan moeten we opnieuw beginnen. Bij groen licht kunnen partijen bezwaar maken volgens de formele procedure en komt het voor de rechter.’

De bijeenkomst van 1 februari vindt plaats in de raadszaal van het Stadhuis vanaf 19.30 uur. Op de avond zelf is plek voor 100 insprekers. Er is geen maximum aan het aantal inzendingen van schriftelijke bijdragen of videoboodschappen.