OCP: ‘Maatwerk beter dan bevriezen huren’

Orange Capital Partners vindt, net als vele andere institutionele beleggers, dat maatwerk beter is dan het bevriezen van de woninghuren in de particuliere sector.

Op dit moment is er een felle discussie gaande in de Eerste Kamer over het bevriezen van de huren in de particuliere sector. Dit heeft zelfs geleid tot een motie van afkeuring voor verantwoordelijk minister Ollongren, omdat de Kamer vindt dat verhuurders te weinig actie ondernemen voor huurders in financiële problemen.

Orange Capital Partners, en vele andere institutionele beleggers, leveren wel degelijk maatwerk voor zowel commerciële als individuele huurders. In het midden van de coronacrisis – in april en mei – kreeg OCP 30 verzoeken van woninghuurders voor hulp omdat zij in betalingsproblemen waren gekomen. Victor van Bommel, OCP: ‘Dit was minder dan 0,1% van onze totale portefeuille. We hebben hier maatwerk voor geleverd, veelal door opschorting of kwijtschelding van de huur. Gezien hun specifieke situatie waren deze huurders absoluut niet geholpen met het bevriezen van hun huur voor een bepaalde periode, hun financiële problemen waren aanzienlijk groter. Maatwerk daarentegen leverde juist wel een goede oplossing. Ook hebben we bijvoorbeeld een maatwerkovereenkomst gesloten met huurder Happy Tosti. Voor elke medewerker met een arbeidsbeperking krijgt het bedrijf een huurkorting. Happy Tosti is daarmee uit de financiële nood, en wij krijgen huur met impact.’

In juni heeft OCP slechts twee verzoeken binnen gekregen voor huurkorting.  Van Bommel: ‘Dit is nagenoeg nihil op onze portefeuille van ruim 5000 huurwoningen in Nederland. Hieruit blijkt dat de situatie wellicht minder urgent is dan politiek Den Haag doet vermoeden.’

Overigens wordt de jaarlijkse huurindexatie door institutionele beleggers gebruikt om de premies voor pensioenfondsen te garanderen en woning portefeuilles te verduurzamen. Van Bommel: ‘Dat zijn twee onderwerpen die hoog op de politieke agenda staan. Laat de politieke partijen die voor de motie Kox stemmen zich dan ook uitspreken dat indexering van pensioenen en het verduurzamen van de samenleving van ondergeschikt belang zijn.’