Real Unlockdown 3: Woningverhuurders krijgen een probleem aangepraat

In de rubriek Real Unlockdown bericht de hoofdredacteur van PropertyNL, Wabe van Enk, over opmerkelijke tekenen van herstel van het vastgoed. Vandaag: Hoe de woningverhuurders een probleem wordt aangepraat.

Door Wabe van Enk
Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 5, 29 mei 2020

Woningverhuurders kunnen het beste slapen van alle mensen in het vastgoed. Van leegstand of wanbetaling door corona is geen sprake. Op 1 juli kunnen de huren van de 3,3 mln huurwoningen daarom ook omhoog, zij het wat minder dan verwacht. Er was gerekend op inflatie plus 2,5%, maar met het oog op corona heeft brancheorganisatie IVBN geadviseerd de huurverhoging van de 1 mln beleggerswoningen te beperken tot inflatie plus 1%, zeg 3,6%.

Uit een inventarisatie van het Financieele Dagblad blijkt dat de grote drie, Vesteda (27.000 woningen), Syntrus Achmea (23.000 woningen) en Amvest (20.000) zich aan de voorzichtige kant hebben opgesteld. Amvest rekent 2,6% opslag, ongeveer gelijk aan inflatie, Vesteda 2,5% en Syntrus Achmea 2,4%–3,6%. Het kan nog coulanter. Bouwinvest (17.500 woningen) heeft de huurverhoging opgeschort tot 1 oktober, net zoals een deel van de particuliere beleggers verenigd in Vastgoedbelang. Binnenkort vindt u in PropertyNL een interview met een van de grote particuliere woningbeleggers.

Is dit voldoende? De onderkop in het FD ‘Verhuurders negeren oproepen om huren te bevriezen’ suggereert van niet. Linkse partijen hebben samen met de PVV minister Ollongren gevraagd de woninghuren vanwege corona te bevriezen. Dit voorstel is gebaseerd op aannames uit het tijdperk Den Uyl, namelijk dat de gemiddelde huurder zo arm is dat die hulp nodig heeft en dat je armen het beste kunt helpen met overheidsingrijpen in de huur. Lezers van deze rubriek – en naar ik veronderstelde ook lezers van het FD, met vaste bijdragen van prof. Conijn – kennen de onderzoeken naar scheefwonen, naar misbruik van huursubsidies, naar negatieve effecten door overheidsverstoringen van de markt. Ollongren is gelukkig voldoende hersteld om het bevriezingsvoorstel af te wijzen.

Woninghuurders kennen op dit moment geen toegenomen huurachterstanden. Er zijn coronaslachtoffers zoals zzp’ers die moeite hebben met de huur, maar die worden op een andere manier geholpen. Gemiddeld is er geen enkele reden voor ingrijpen in de huurmarkt. Neem bijvoorbeeld de doorsnee leraar, die vaak genoemd wordt omdat die geen huis in Amsterdam meer kan kopen. Leraren hebben een uitstekende cao afgesloten boven de inflatie. Deze week zijn leraren in het basisonderwijs weer aan de slag gegaan, met alle problemen van dien. Maar één probleem hebben zij niet: niemand heeft het over inleveren van salaris. Dus ik verklap een geheim: leraren profiteren financieel van de crisis, want zonder corona waren zij meer kwijt aan huur. Elke matiging van verhuurders is voor hen een cadeautje.

Het voornaamste probleem voor woningbeleggers is op dit moment dat politici denken dat er probleem is.