Mosaic World stopt met traditioneel leegstandbeheer

Mosaic World (de verzelfstandigde divisies van leegstandbeheerder Camelot) breekt met traditioneel leegstandbeheer en introduceert drie nieuwe merken.

Mosaic World, met Patricia Ghering als ceo, introduceert een nieuwe strategie. Onderdeel van deze transformatie is het stoppen met traditioneel leegstandbeheer, omdat het concept bruikleenwonen volgens het bedrijf niet meer voldoet aan de behoeften van huurders, klanten en opdrachtgevers.

Ook introduceert het drie nieuwe merken: Monoma, Plaza Resident Services en platform NewNewNew.space.

Monoma is tijdelijk wonen en werken 2.0 voor mensen die bewust kiezen voor tijdelijke woonruimte in onconventioneel, ongebruikt vastgoed. Kantoren, zorginstellingen, kazernes en kloosters worden getransformeerd naar betaalbare woningen voor starters, nieuwkomers of studenten. Monoma kan zelf mee-investeren of huurgaranties af geven voor oplossingen voor tijdelijk gebruik tot periodes van tien jaar.