Maarsen Groep verwerft positie in Hoefkwartier Amersfoort

Maarsen Groep heeft op 30 september een kantoorgebouw met omliggend terrein verworven aan de Hardwareweg 26–40 in Amersfoort.

De verkoper is ‘Samen Investeren’. Het Kadaster meldt een koopsom van € 3,635 mln.

Het gebouw biedt onderdak aan meerdere kantoorhuurders en omvat in totaal 2000 m² vvo en 47 parkeerplaatsen op maaiveld. De kantoorruimte is voorzien van een A-label en is vrijwel volledig verhuurd.

De locatie is centraal gelegen in het Hoefkwartier, dat de komende jaren wordt ontwikkeld tot een nieuwe stadswijk in Amersfoort. Het huidige bedrijventerrein verandert daarmee in een nieuwe woon-, werk-, en leerwijk met 3500–4000 nieuwe woningen. Hoefkwartier krijgt een stedelijke uitstraling met veel appartementen in midden- en hoogbouw.

Maarsen Groep voegt het bestaande pand toe aan zijn beleggingsportefeuille, die door de eigen organisatie actief wordt gemanaged. Daarnaast wordt onderzocht of de locatie op termijn kan worden herontwikkeld naar een gemengde stedelijke omgeving, met ruimte voor woningen, voorzieningen en aanverwante functies. 

De transactie is tot stand gekomen door commerciële bemiddeling van Vestor. Maarsen Groep is daarnaast juridisch bijgestaan door Houthoff.