Jack de Vries: 'Teveel geld trekt anonieme cowboys aan'

Gemeenten hebben beleggers keihard nodig volgens Vastgoed Belang voorzitter Jack de Vries. Hij meent dat zonder beleggers transformatie als antwoord op de woningnood een onhaalbare zaak is. 

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 3, 25 maart 2022

PropertyNL sprak met De Vries onder meer over de impact van de gemeenteraadsverkiezingen op de lokale woningmarken en de rol die beleggers kunnen spelen bij het ledigen van de ergste woningnood. Bijvoorbeeld door zoals nu snel overbodige kantoorruimte om te zetten in woonruimte voor Oekraïners die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in hun land. 

Lees ook: Tot 900 vluchtelingen in Dordts kantorencomplex Newomij

Gemeentelijke procedures

‘Ik weet dat enkele van onze grotere leden die vraag al vanuit verschillende gemeenten hebben gekregen en zelf hebben we het initiatief genomen om samen met VEH, Aedes, IVBN en het ministerie voor VRO tot een werkgroep hiervoor te komen', aldus De Vries. 'Als er leegstand is, zullen onze leden in deze tijd zeker hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen bij de opvang van vluchtelingen. Het is een misverstand dat particuliere verhuurders bewust woningen langer leeg laten staan dan de tijd die nodig is voor renovatie of verduurzaming. Daarbij lopen gemeentelijke procedures, bijvoorbeeld bij het afgeven van een WOZ-beschikking na transformatie, vaak niet synchroon. Met particuliere verhuurders zijn prima afspraken te maken over kortlopende huurcontracten, zeker als er zoals in dit geval sprake is van noodopvang.'

Anonieme cowboys

Dat het in de relatie tussen huurder en verhuurer (bij korte huurcontracten) ook nog regelmatig misgaat wijt hij aan het gegeven dat er momenteel zoveel geld in de markt is. 'Het trekt met name in de grote steden veel anonieme cowboys aan. Bij ledenvergaderingen blijkt steevast dat dergelijke partijen bij ons niet bekend zijn, maar we hebben er uiteraard wel last bij het naar buiten brengen van onze boodschap als degelijke verhuurders.’

Lees ook: Waarom een stijgende hypotheekrente voor bijna niemand slecht nieuws is

Goede bedoelingen

Ten aanzien van het ook bij de recente gemeenteraadsverkiezingen populaire thema 'woningnood' is De Vries overtuigd van de goede bedoelingen van de diverse colleges om meer woningen te willen realiseren.  ‘Daarbij speelt transformatie een belangrijke rol. Je kunt niet, zoals in Amsterdam, een groot deel van de nieuwbouwopgave van betaalbare woningen onder gunstiger condities neerleggen bij corporaties en met hetzelfde eisenpakket de markt benaderen. In Amsterdam heb je veel panden waar van oudsher alleen op de eerste en tweede verdieping gewoond wordt. Om die derde verdieping ook te kunnen transformeren tot woonruimte heb je beleggers nodig, en geen lokale overheid die de markt verstoort door bijvoorbeeld ook nog eens te komen met een minimale grootte die een studio of appartement zou moeten hebben.’

Transformatieagenda

Hij vervolgt: ‘Het succes van het woonbeleid wordt in mijn optiek bepaald door de vraag of de doelstelling van 100.000 extra woningen per jaar wordt gehaald. De nieuwe raadsperiode is waarschijnlijk niet voldoende om de huidige achterstanden in te lopen, het op peil krijgen van de woningvoorraad zal echt meer dan vier jaar in beslag nemen. De beste oplossing daarbij is het bouwen van nieuwe woningen en een goede transformatie-agenda.’

Lees het hele interview met Jack de Vries in PropertyNL 4. Deze uitgave verschijnt 25 maart.