Gemeente Arnhem gaat leegstand van woningen aanpakken

In de strijd tegen de aanhoudende wooncrisis gaat de gemeente Arnhem optreden tegen leegstaande woningen.

Een betere benutting van het bestaande woningaanbod is de makkelijkste manier om op korte termijn voor meer woonplekken te zorgen, verklaart woonwethouder Paul Smeulders (GroenLinks). Met de nieuwe leegstandsverordening worden vastgoedeigenaren verplicht leegstand van woningen van langer dan zes maanden te melden bij de gemeente. “In lege huizen kun je heel goed wonen. Daarom is het belangrijk dat we alle mogelijkheden aangrijpen om leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan. Er is een wooncrisis in onze stad. Studenten wonen nog bij hun ouders, gescheiden koppels kunnen onafhankelijk geen woning vinden en ook het aantal statushouders dat geen woning heeft blijft groeien. Deze leegstandsverordening is een middel om mensen een eigen woning te geven.”

Door de invoering van een leegstandsregister krijgt de gemeente Arnhem een beter beeld van de leegstand binnen de stad. Dit inzicht is volgens Smeulders belangrijk om gericht maatregelen te kunnen nemen en de beschikbaarheid van woonruimte te vergroten. Mocht een eigenaar nalatig blijven in het melden van leegstand of niet meewerken aan het terugdringen ervan, dan beschikt de gemeente over verschillende mogelijkheden om te handhaven.

Uit CBS-cijfers over leegstand blijkt, dat er vorig jaar in Arnhem meer dan vijfhonderd woningen niet werden bewoond. Langdurige leegstand betekent volgens de definitie van het CBS dat de woning meer dan één jaar leegstaat. Die woningen zorgen voor in totaal zo’n 50.000m2 langdurig leegstaande woonruimte. Het idee om een Leegstandsverordening in te voeren komt van de gemeenteraad.

img
Redacteur
Profiel