Duurzaam ondernemen in de vastgoedsector

Het is duidelijk dat de Nederlandse vastgoedsector zo snel mogelijk duurzaam moet worden.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 3, 27 maart 2020

Een duurzame ondernemingsstrategie kent twee stadia. Het eerste stadium beschrijft maatregelen die op een project kunnen worden uitgevoerd, zoals gebruik van minder water, minder energie of brandstof, minder CO2/NO-uitstoot en betere veiligheid. Het tweede stadium gaat verder en richt zich op nieuwe, actuele klantbehoeften en de maatschappelijke impact/waarde die dit voor de samenleving genereert, ‘creating shared value (CSV)’. Het formuleren van een CSV-strategie in de vastgoedsector kan vanuit diverse invalshoeken worden gedaan. Enerzijds kan deze worden vormgegeven vanuit de vastgoedwaardeketen, anderzijds ook naar de ruimtelijke dimensies van stad–gebied–gebouw(portefeuilles). Focusgebieden waar innovatieve bedrijven zich reeds op richten zijn: modulair/circulair bouwen, efficiënte energiesystemen, klimaatadaptieve stads/gebiedsontwikkeling en social impact aspecten zoals well being, gezondheid en community building. Innovatieve projecten zoals het energieneutrale Brainport Smart District in Helmond, de herontwikkeling van de Jaarbeurs in Utrecht, het nieuwe circulaire hoofdkantoor van Triodos-bank en nieuwe energietransitie-samenwerkingsvehikels vormen een bron van inspiratie om deze nieuwe ondernemingsstrategieën en businessmodellen verder te ontwikkelen.

Nieuwe competenties
Om deze veranderopgave kansrijk te laten zijn, zijn vier structuurveranderingen in de vastgoedsector nodig: (1) focus op dienstverlening van duurzame geïntegreerde concepten, (2) focus op oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als wonen, werken, mobiliteit, (3) nieuwe, duurzame technieken/materialen en (4) een open en meer transparante sector waarin vertrouwensvolle samenwerkingen centraal staan. Dit kan niet zonder intrinsiek gemotiveerd leiderschap dat kan innoveren, nieuwe businessmodellen kan ontwerpen en nieuwe samenwerkingen kan organiseren.

www.tias.nl