De Jonge: veel meer grootschalige locaties voor woningbouw nodig

Het Rijk wil tot en met 2030 981.000 woningen bouwen, maar ook daarna zijn er tot en met 2050 nog honderdduizenden woningen voor de groeiende bevolking nodig, schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) in een brief aan de Tweede Kamer.

Alleen bouwen op kleine en middelgrote locaties levert volgens De Jonge niet genoeg woningen op om aan de vraag te voldoen. Daarom zet hij naast maatregelen als de Startbouwimpuls en de Woningbouwimpuls, in op uitbreiding van de zeventien grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties (Nationale Omgevingsvisie Extra). De Jonge wil binnen de bestaande gebieden meer bouwen en nieuwe gebieden voor woningbouw aanwijzen.

De Jonge: “Op de huidige zeventien grootschalige woningbouwlocaties is ook na 2030 nog een flinke uitbreiding mogelijk, daarnaast zullen we in het komende jaar nieuwe locaties voor grootschalige woningbouw aan moeten wijzen. Daarvoor kijken we nadrukkelijk ook naar het oosten, het noorden en het zuiden. We zullen heel Nederland moeten benutten en heel Nederland recht moeten doen.”

Nieuwe bouwregio’s

Over een aantal van de nieuwe potentiële locaties voor grootschalige woningbouw (Gnephoek, Rijnenburg, Cruquius en Oosterwold) worden al langer gesprekken gevoerd. Nieuwe regio’s die in aanmerking kunnen komen voor grootschalige woningbouw, zijn Eindhoven, de Stedendriehoek, Twente, Zuid-Limburg en de regio Groningen-Assen-Emmen. Deze zoekgebieden staan ook genoemd in de contourennotitie van de Nota Ruimte. Bij de vaststelling van de Nota Ruimte in 2024 worden de nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen.

Uitbreiden bestaande gebieden

In de huidige zeventien NOVEX-gebieden kunnen tot 2040 meer dan 600.000 woningen worden gebouwd. De Jonge gaat onderzoeken wat er nodig is om de productie in deze gebieden met name na 2030 te vergroten. Op deze locaties worden onder regie van de overheid  nieuwe wijken en stadsdelen gecreëerd. Per locatie gaat het om minimaal 3.000 woningen, 25 gemeenten ontvangen voor deze gebieden een bijdrage uit het gebiedsbudget van in totaal € 475 mln. Daarnaast is er € 6 mrd beschikbaar voor schaalsprongen, mobiliteitspakkettenmaatregelen en netwerkopgaven. 

De Jonge experimenteert momenteel met extra steun en betrokkenheid vanuit het Rijk op financieel, bestuurlijk en/of operationeel gebied. Daarnaast verkent hij de mogelijkheden voor een Rijksaanpak voor interdepartementale grootschalige gebiedsontwikkeling, om werk, wonen, leren, energie en water zo integraal mogelijk aan te pakken.