Gemeenteraad Alphen stelt Contourenplan Gnephoek vast

Precies een jaar na het advies van voormalig deltacommissaris Wim Kuijken over de ontwikkelingsmogelijkheden van de Gnephoek, heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn op donderdag 12 oktober ingestemd met het Contourenplan Gnephoek.

Het gaat in dit plan om ongeveer 5500 woningen waarvan dertig procent in het sociale segment, dertig procent midden en veertig vrije sector. Start bouw staat gepland voor 2028.

In het Contourenplan staan de antwoorden op vragen van de provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld waar de bodem geschikt is om te bouwen; hoe en op welke plekken de natuur en het watersysteem kunnen worden verbeteren en hoe het gebied goed bereikbaar wordt voor het verkeer. De gemeente heeft dit plan geschreven op basis van onderzoeken die zijn uitgevoerd door onafhankelijke experts. Het Contourenplan wordt nu aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Natuur én wonen

Wethouder Gerard van As (Wonen) is blij met deze volgende stap in het proces. ‘In Alphen aan den Rijn en de regio willen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren. Daarom is samen met overheids- en marktpartijen onderzocht of Alphen aan den Rijn zich aan de noordwestrand van de stad in de polder Gnephoek verder kan ontwikkelen.'

Vervolg

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangegeven dat voor de ontwikkeling van de Gnephoek een rijksbijdrage in de rede ligt. Als dit rond is en de provincie van mening is dat de kwaliteit van de plannen goed is, wordt het Contourenplan verder uitgewerkt in een Masterplan Gnephoek.

Patrick Joosen, directeur BPD, licht namens de marktpartijen toe dat om aan de enorme behoefte van betaalbare woningen te kunnen voldoen, het onvermijdelijk is dat we kijken naar locaties waar op een zorgvuldige manier aan “de randen van de stad” gebouwd kan worden. ‘Belangrijk is daarbij dat we dit doen met oog voor de natuur en ecologie, en dat we in onze ontwerpen ook ruimte bieden aan het landschap. Met de vaststelling van het contourenplan voor de Gnephoek is een belangrijke stap gezet voor een natuur inclusieve ontwikkeling.’