De Elementaire School wint tender IKC Strandeiland Amsterdam

In 2026 openen de deuren van een nieuw integraal kindcentrum (IKC) voor AMOS (Amsterdam Oecumenische Scholengroep) en Kinderopvang Unikidz op Strandeiland in Amsterdam. 

Het consortium De Elementaire School, bestaande uit Berger Barnett Architecten, het adviesbureau M3V en Slokker Bouwgroep, heeft de opdracht gegund gekregen om dit ‘state-of-the-art’ IKC te ontwerpen en te realiseren.

In deze Daltonschool gaan AMOS en Unikidz integraal samenwerken aan de ontwikkeling van het kind van 0 tot 13 jaar. Het wordt een volwaardig kindcentrum, met weliswaar formeel een eigen plek voor het onderwijs, de kinderdagopvang en de sport, maar door zijn openheid en transparantie volledig gericht op het faciliteren van de integrale samenwerking.

Vrije vorm

Het gebouw krijgt een vrije vorm met een dubbel hoog centraal hart waar de ‘elementaire’ gebouwdelen omheen zijn gegroepeerd. De verschillende gebruikers zitten daardoor ‘met elkaar in een kring’ en zijn verbonden door dat hart. Door het elementaire bouwsysteem van De Elementaire School is de omvang en functionaliteit van het gebouw steeds snel en eenvoudig aanpasbaar aan nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kindconcept, het aantal kinderen et cetera.

Nul op de meter

Naast een volledig circulair bouwsysteem wordt het een gebouw met Nul Op de Meter (NOM), waarmee nog een stap verder wordt gegaan in duurzaamheid dan bij een energieneutraal gebouw (ENG). Hiermee en met de gekozen natuurinclusieve houten gevel draagt dit onalledaagse gebouw positief bij aan de ambities uit het Nederlandse Klimaatakkoord en het Klimaatverdrag van Parijs voor 2030 én 2050.