Daan Reekers, Adelaer: Marktcorrectie die er al aan zat te komen

Debt broker Adelaer ziet dat de kosten voor financieringen oplopen, maar voorlopig blijven de meeste convenanten ongebroken

Door Gabriëlle Klaver
Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 4, 24 april 2020

Daan Reekers, cco bij Adelaer Financial Architects, denkt dat de toegevoegde waarde van een financieringsbemiddelaar nog nooit zo groot is geweest. Niet dat Adelaer alles kan financieren, maar wel vindt het zichzelf een partij die het hele spectrum overziet. Reekers: ‘Dat gaat van senior debt tot mezzanine financieringen en equity partnerships.’
Uit een inventarisatie van Adelaer onder de samenwerkende vastgoedfinanciers naar de gevolgen van Covid-19 blijkt dat de kredietverstrekkers over het algemeen nog open zijn voor nieuwe productie. Meerdere partijen sluiten echter wel per direct asset classes uit, zoals leisure, retail en hotels.

Duurdere popcorn
Reekers ziet dat in de huidige markt de opkomende partijen buiten de banken hun eerste deals hebben kunnen sluiten. Zo heeft Adelaer met vier nieuwe samenwerkende partijen de eerste aanvragen mogen verzorgen. ‘Wel zijn de opslagen voor Nederlandse begrippen aanzienlijk hoger. Als renteopslag moet dan toch wel met minimaal met 350 basispunten worden gerekend. Daarnaast is door de huidige marktvolatiliteit bij de bestaande geldverstrekkers sprake van een extra liquidtietsopslag. Dit zorgt voor een extra renteopslag van 0,1–0,5%, en in de huidige situatie stijgt deze liquiditeitsopslag nog steeds.’
Reekers ziet dit echter eigenlijk als een marktcorrectie die er toch al aan zat te komen: ‘Mondiaal gezien zijn wij in Nederland al jaren gewend om minder te betalen voor een financiering van commercieel vastgoed dan in landen zoals VK en VS. De vraag die vooral door Angelsaksische kredietverstrekkers aan mij gesteld werd, is of er wel een correlatie is tussen de opslagen van het geld en het risico dat de banken lopen. Een opmerking van bijvoorbeeld een van de geldverstrekker was: Why would we sell popcorn in The Netherlands if we can sell popcorn here for a better price? Dat begint nu dus versneld te veranderen.’
Reekers vindt de eerste initiatieven van uitstel van rente en aflossing van de Nederlandse bancaire sector zeer meedenkend en goed te noemen. Maar: ‘Uitstel betekent niet afstel en al deze betalingen moeten straks wel worden ingehaald. De toekomst zal het uitwijzen, maar mijns inziens kan de markt deze crisis niet te lang dragen. Het probleem zijn uiteraard niet de geldverstrekking en de beleggers, maar vooral ook de ondernemers, die in moeilijkheden raken om de huren te betalen. Op een bepaald moment kan dit tot gevolg hebben dat convenanten verbroken worden, waardoor kredietgever en kredietnemer gezamenlijk naar een oplossing moeten zoeken. Maar zover is het nog lang niet.’

Conservatievere financiering
Volgens Reekers komt dit ook doordat de banken er een stuk beter voorstaan dan in 2008/2009. De balansposities van de banken zijn fors beter en er is in de laatste jaren een stuk conservatiever gefinancierd. ‘Gelukkig hebben wij voor onze meeste langetermijnbeleggers de rente voor lange tijd gefixeerd en de voorwaarden goed uitonderhandeld.’
Een ander positief punt is de Nederlandse woningmarkt. ‘Coronavirus of niet, we hebben te maken met een woningtekort in Nederland. Volgens ons zal deze markt zich, al dan niet met een kleine vertraging, blijven ontwikkelen zoals deze nu gedaan heeft, want de vraag naar betaalbare woningen is nog steeds enorm.’