Cofinimmo neemt woonzorgcentrum in Den Haag over

De Belgische belegger Cofinimmo heeft via een van haar dochtervennootschappen het woonzorgcentrum ‘Rivierenbuurt’ in Den Haag verworven.

De waarde van het bestaande gebouw en het budget van de uit te voeren renovatiewerken bedragen volgens Cofinimmo € 14 mln.

Het verworven gebouw is een voormalig woonzorgcentrum met een bovengrondse oppervlakte van ongeveer 5100 m² dat dateert uit 1986. Cofinimmo kiest ervoor de site volledig te laten renoveren inclusief een kleine uitbreiding achteraan het gebouw. De werken zullen een modern en duurzaam woonzorgcentrum van bijna 5.400 m² met 87 bedden voor zware zorgbehoevenden opleveren. Er is een restaurant in het gebouw voorzien dat eveneens toegankelijk zal zijn voor de bezoekers. 

Moderne technieken en duurzame materialen zullen bijdragen tot een beperkte CO²-voetafdruk van het gebouw. Nieuwe hoogrendementsbeglazing, energiezuinige installaties zoals warmtepompen en LED-verlichting, een vernieuwd dak met isolatie en zonnepanelen zullen er eveneens toe bijdragen dat het gebouw een energielabel A (voorheen niveau D) zal toegekend krijgen. 

Om deze renovatiewerken te realiseren heeft Cofinimmo een turnkey aannemingsovereenkomst met Formabouw gesloten. De werken (waarvoor een budget van circa € 10 mln is voorzien) zullen eerstdaags van start gaan en de oplevering zal naar verwachting in september 2021 plaatsvinden.

In het gebouw zullen behandelingen aangeboden worden aan patiënten/residenten met middelhoge tot hoge zorgbehoefte.

Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) beschikt over 11 locaties (woonzorgcentra (verpleeghuizen) in heel Den Haag. Een aantal van deze locaties is tevens thuis- en uitvalsbasis voor een deel van de wijkzorgteams.

Cofinimmo verwierf het pand via haar dochtervennootschap Superstone. Het gebouw is reeds volledig voorverhuurd aan ‘Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg’ (HWW zorg). De huurovereenkomst heeft een looptijd van 15 jaar, die zal ingaan vanaf de oplevering van de werken. Cofinimmo rekent op een brutohuurrendement van 5,5%.