Camelot past huurcontracten aan

Camelot heeft besloten geen voorschot voor de eindschoonmaak meer te vragen en de afrekening van de servicekosten in overleg met bewonerscommissies vast te stellen. Dit zijn enkele aanpassingen in de huurcontracten die Camelot zal toepassen. 

Camelot zegt dit gedaan te hebben na gesprekken met onder andere huurders, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de Universiteit Twente en Stichting !WOON. Ook worden bijvoorbeeld kosten voor schade en vervangingen gestandaardiseerd om objectiever te oordelen.

De aanpassingen zijn een vervolg op de perikelen rond de verhuurder en beheerder. Eerder kwam Camelot onder meer in NRC Handelsblad negatief in het nieuws toen gesteld werd dat Camelot alleen uit zou zijn op geld en zijn huurders, vaak juist de zwakkeren in de samenleving, slecht zou behandelen door de woningen nog meer te laten verkrotten. Daarop werd Camelot uitgesloten van het gebruik van Keurmerk Leegstand Beheer en als lid van de branchevereniging VLBN.

Inmiddels is oprichter Joost van Gestel teruggetreden als ceo en opgevolgd door Patricia Ghering en is de organisatie gereorganiseerd. Er wordt een beursgang voor 2022 voorbereid. Camelot is nu onderdeel van het nieuw opgerichte Mosaic World. 

Camelot is vorig jaar gestart met een proef in Enschede waar de Universiteit Twente als onafhankelijke derde is gevraagd om samen de servicekosten vast te stellen. Deze manier van toetsing is dusdanig goed bevallen dat Camelot besloten heeft voortaan huurders direct te betrekken bij het vaststellen van de servicekosten. Het voordeel voor huurders is dat ze meer inzicht krijgen in de kosten en daarmee ook minder verrast worden door het bedrag dat ze hiervoor betalen. Deze nieuwe wijze van verrekening van servicekosten gaat aan bewonerscommissies in heel Nederland voorgesteld worden.

Het management van Camelot heeft de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met huurders, opdrachtgevers, lokale politici en belangenorganisaties om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. In deze gesprekken is ook de wens uitgesproken om niet langer een voorschot van € 100 voor de eindschoonmaak in rekening te brengen. Camelot geeft hier gehoor aan en voert dit met onmiddellijke ingang door in haar dienstverlening. Een andere veelgestelde vraag betrof de kosten voor schade en vervangingen. Ook hier onderneemt Camelot actie en komt er een uniforme lijst om eventuele kosten voor het herstellen van schade of vervangingen vooraf beter inzichtelijk te maken. Ook krijgen huurders meer ruimte om zelf schade te herstellen in plaats van deze door Camelot uit te laten voeren.

Patricia Ghering, CEO Mosaic World: “De oprichters van Mosaic World en Camelot hebben in 27 jaar tijd een pionierend bedrijf neergezet dat met inmiddels ruim zevenduizend woningen in beheer en eigendom een positieve bijdrage levert aan de huisvestingsuitdagingen. Ook dit jaar realiseren we weer duizend nieuwe sociale huurwoningen in Nederland. Een organisatie van deze omvang, in relatief korte tijd gerealiseerd, kent vanzelfsprekend wat groeistuipen. We moeten helaas vaststellen dat we de afgelopen jaren met elkaar te weinig geïnvesteerd hebben in de service naar onze huurders. Dat horen we ook terug in de waardevolle gesprekken met huurders, maar ook van partijen als de Universiteit Twente, de TU/e en Stichting !WOON. We zien in dat het beter kan en daarom werken we nu ook keihard om onze dienstverlening te verbeteren.”

“Camelot laat zien dat het bereid is actie te ondernemen en dat juichen we alleen maar toe”, zegt Hans Oeloff, directeur HR bij de Universiteit Twente. “We hebben afgelopen jaren meermaals met elkaar gesproken om klachten en wensen van Campus053 huurders te bespreken, het is voor huurders goed nieuws dat Camelot de handschoen oppakt om de kwaliteit van haar dienstverlening en service te verbeteren.”

“We zijn blij dat Camelot aangeeft dat ze de kwaliteit en service willen verbeteren”, zegt Tjerk Dalhuisen van Stichting !WOON. “We hebben onlangs de belangrijkste klachten samen doorgenomen. Camelot belooft beterschap en we zien daar natuurlijk graag de resultaten van. Goed dat nu de kostenpost over de eindschoonmaak is geschrapt, dat is een eerste stap. Het is ook goed dat ze het gesprek aangaan met de bewonerscommissie van de verschillende panden. Heldere communicatie en een transparante en correcte afrekening van de servicekosten zijn voor ons en veel bewoners een volgend belangrijk punt. Huurders vinden het van groot belang dat er naar hen wordt geluisterd en ook echt actie wordt ondernomen. Dus zeggen wij tegen Camelot: laat maar zien.”

Camelot maakt ook bekend door te gaan met het aanbieden van korting op de huur voor mensen met een cruciaal beroep. Het bedrijf is hier vorig jaar maart ten tijde van de eerste lockdown mee gestart bij woningen waar Camelot de eigenaar van is. Zorgverleners, leraren, agenten en andere cruciale beroepen hoeven de eerste maand geen huur te betalen als zij een woning bij Camelot huren. Ghering: “We vinden het essentieel dat mensen met een belangrijk beroep, en al helemaal in deze tijd, dicht in de omgeving van hun werk kunnen wonen. Daar proberen we met dit gebaar een bijdrage aan te leveren.”

foto: Campus Luna Eindhoven