CBS: thuiswerken hangt nauw samen met reistijd

In hoeverre werknemers wel of niet thuiswerken, hangt sterk samen met de benodigde reistijd naar het werk. Bij een reistijd van boven de dertig minuten werkt een meerderheid van de werknemers weleens thuis, blijkt uit nieuwe cijfers en TNO en CBS.

Het wegvallen van reistijd of reiskosten is volgens de uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) voor iets meer dan de helft van de thuiswerkers een belangrijke reden om thuis te werken. Binnen de groep werknemers met een relatief korte reistijd, een enkele reis van maximaal twintig minuten, werkt het merendeel niet thuis. Bij een reistijd van 21 minuten tot een half uur is de verhouding thuis-/locatiewerkers vrijwel gelijk. Boven het half uur loopt het aantal thuiswerkers snel op. Van de werknemers met een reistijd van meer dan een uur werkt meer dan driekwart wel eens thuis.

Er is een kleine groep die altijd thuis werkt; die werknemers hebben een reistijd van bijna een uur of langer. Een andere veel genoemde reden om thuis te werken is het gemak bij het combineren werk en privéleven. De meest genoemde reden om wel naar het werk te gaan is het sociale contact met collega’s.    

img
Redacteur
Profiel