CBRE: C-label voor kantoren zes maanden vanaf nu – hoe staat het ermee?

Op dit moment hebben 58% van de kantoren in Nederland een C-label, maar CBRE wijst in een onderzoeksrapport ook op het grotere doel: Paris-proof in 2050.

Landelijk gezien voldoet ruim 58% van de voorraad aan de labelverplichting, dus er is nog een weg te gaan tot 1 januari 2023. Dan moeten kantoren volgens de Nederlandse invulling van de EU-regels minimaal voldoen aan energielabel C.

De verschillen tussen de Randstad en de rest van het land zijn groot, aldus CBRE. Het merendeel van de gemeenten houdt er een coulante handhaving op na, alhoewel dit per gemeente kan verschillen.

CBRE denkt dat het achterliggende doel belangrijker is dan labels. Paris-proof 2050 kan alleen bereit worden door reducte van gebouwgebonden CO2-uitstoot en energieverbruik.

Gebouweigenaren kunnen volgens CBRE beter het heft in eigen handen nemen door een roadmap met de natuurlijke renovatiemomenten tot 2050 op te stellen en die te koppelen aan verduurzaming in plaats van horde voor horde te nemen. CBRE-onderzoeker Tim Habraken: ‘Dat lijkt ver weg, maar laat je niet misleiden: gemiddeld genomen ondergaat een pand tot die tijd nog maar één grote renovatieronde.’

Lees ook: Greenwashing in kantoorlabels: bedrijfshal met stroom van de buren

PropertyNL deed eerder dit jaar samen met Clappform onderzoek naar de verstrekte energielabels in 100 Nederlandse gemeenten. Hieruit bleek dat op dat moment nog maar voor een derde van het aantal kantoren een label is verstrekt. Voor een ongeveer even grote groep zou het een kwestie van aanvragen zijn om alsnog aan de Label C-plicht te voldoen. Bij de kantoren die nu al het beste scoren is vaak sprake van objecten met een andere hoofdfunctie die zijn volgelegd met zonnenpanelen. 

 

Een greep uit hoe kantorensteden er in Nederland volgens CBRE voor staan:

Amsterdam

Inmiddels voldoen zowat alle grotere kantoorruimtes (> 10.000 m²) in Amsterdam aan de energielabel C-verplichting. Voor het deel van de voorraad dat nu niet voldoet (ruim 810.000 m²), geldt voor 135.000  m² een ander toekomstplan. Deze kantoorruimte wordt in de komende periode óf getransformeerd óf grootschalig gerenoveerd.

Rotterdam

Hoewel Rotterdam een relatief verouderd kantoorbestand heeft, presteert de havenstad bovenmatig goed met oog op de nadere energielabelverplichting. Verreweg het merendeel (84%) van de totale voorraad voldoet nu al aan de C-criteria en 53% van de voorraad heeft zelfs een A-label of beter – overigens wel een handje geholpen door stadsverwarming.

Den Haag

Bijna 86% van de voorraad is klaar voor nieuwe wetgeving, inclusief een flinke voorraad kantoren zonder C-label-verplichting vanwege een monumentale status (16%). Zo’n 9% heeft nu een D-label of slechter, terwijl circa 5% überhaupt geen geldig label heeft. De trek naar het central business district, in combinatie met een zeer smalle ontwikkelpijplijn, maakt grootschalige moderne kantoorruimte behoorlijk schaars.

Utrecht

Van de 25 gemeenten met de grootste kantorenvoorraad, is Utrecht de duurzaamheidskoploper. Ruim 93% van de kantoren is er klaar voor nieuwe wetgeving en bijna 64% heeft zelfs een A-label, of beter. Slechts 3,6% moet het met een ‘D’ of lager stellen, en 3% heeft op dit moment nog helemaal geen energielabel.

Eindhoven

Eindhoven is een middenmoter in de verduurzaming van de kantorenmarkt. Afgezet tegen het totale aantal beschikbare vierkante kantoormeters, staat de ‘lichtstad’ op plek 13 in de nationale top 25. Bijna 81% van de voorraad voldoet aan label-C en is dus klaar voor de nieuwe wetgeving. 48% hiervan heeft zelfs een A-label, of beter. Daar staat wel een flink aandeel tegenover met een D-label, of slechter (ruim 13%). Bijna 6% van de voorraad heeft helemaal geen geldig energielabel.

Zwolle

De Zwolse kantorenmarkt zit onder in de middenmoot als het gaat om de label C-verplichting. Van de 25 grootste kantorensteden staat Zwolle op plek 15. Op dit moment voldoet 12,2% van het kantoorvolume niet aan de verplichting, en voor nog eens 9,3% is dit onzeker. Dit betekent dat bijna een kwart van de kantoormeters momenteel de wettelijke norm niet zal halen.