Bouwen voor senioren: niets doen is geen optie meer

Nederland heeft te maken met een dubbele vergrijzing. Door daar goed op in te spelen helpen corporaties en woningbeleggers niet alleen de groeiende groepende senioren maar ook de jongere generaties die wachten op hun woonplek. 

PropertyNL sprak met Daan Tettero (Syntrus Achmea), Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis) en Hans Adriani (Taskforce Wonen & Zorg) over de wijze waarop het tekort aan levensloopbestendige woningen kan worden ingelopen. 

Adriani, Kemperman en Tettero stellen unisono dat het aanbod aan levensloopbestendige woningen nu op veel plaatsen nog onvoldoende is of niet voldoet niet aan de wensen van de doelgroep. Kemperman: ‘Niets doen is echt geen optie meer voor gemeenten, ook als je de gewenste doorstroming buiten beschouwing laat, die vraagt om meer keuzemogelijkheden waar mensen oud willen worden. We zullende komende jaren verschillende verdubbelaars zien: in het aantal 65+’ers, in het aantal mensen met een chronische aandoening, in de groep ouderen met dementie. En niet de minste: het aantal ouderen die alleen achterblijven zal ook sterk groeien, van 1,2 naar 1,8 miljoen. Dat heeft een enorme sociale impact, denk aan de groeiende eenzaamheid, maar ook op de zeer actuele vraag hoe we in de toekomst betaalbare en vooral bemensbare zorg kunnen garanderen als zoveel mensen geen partner hebben met wie ze samen kunnen optrekken.’

Potentiële doelgroep

De doorsnee institutionele belegger was tot een jaar of zes geleden volgens Adriani nauwelijks te porren voor investeringen in seniorenwoningen. ‘Voor seniorencomplexen gold al snel een risico-opslag van 15%, vanwege de angst voor leegstand. Bovendien beperkte je de potentiële doelgroep van je vastgoed door woningen strikt te markeren als seniorenwoningen. Inmiddels is voor iedereen wel duidelijk dat die doelgroep er sowieso wel is. In 2040 zullen er 1,6 mln 80+’ers in ons land zijn. Dat is geen piek die daarna snel afneemt, het is een plateau dat blijvend hoog zal liggen. Iedereen komt ermee in aanraking. Wij hebben het nu misschien over onze ouders, maar uiteindelijk gaat het over onszelf.’

Lees ook: Trein komt tot stilstand, senioren kiezen voor verbouwing woning

Samenwerking 

Syntrus Achmea ziet die markt wel, al erkent Tettero dat de stap naar zorgvastgoed voor institutionele beleggers niet altijd even makkelijk is. ‘Je moet er echt kennis in opbouwen. Bovendien kun je het ook niet los zien van een samenwerking met andere partijen, zoals een woningcorporatie of een zorgaanbieder.’ Met name bij ouderen met een zware zorgbehoefte is een strikte scheiding tussen de woonfunctie en de zorg nauwelijks te maken. Adriani: ‘Ook woningcorporaties kunnen niet zomaar woningen voor dementerenden bouwen. Echte verpleegzorgplaatsen zul je op een andere manier moeten financieren. Daar lijkt wel een potje voor te zijn.’

Lees het complete interview met Adriani, Kemperman en Tettero in de jongste uitgave van PropertyNL. Deze verschijnt 26 augustus.