Trein komt tot stilstand, senioren kiezen voor verbouwing woning

Van de veel gememoreerde doorstroming als panacee voor de vastgelopen woningmarkt komt momenteel weinig terecht. Volgens hypotheekwinkel De Hypotheker kiezen met name senioren er momenteel voor om te blijven zitten en te verbouwen. 

Vanwege de grote schaarste aan betaalbare seniorenwoningen kiezen steeds meer 55-plussers ervoor niet te verhuizen, maar in hun woning blijven en deze te verbouwen. Het aantal hypotheekaanvragen onder 55-plussers voor het verbeteren van de woning is in het eerste kwartaal van 2022 tot recordhoogte gestegen (+102%) ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Deze stijging lijkt zich door te zetten; zo nam het aantal aanvragen in april en mei van 2022 (+67%) óók aanzienlijk toe ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar, blijkt uit cijfers van De Hypotheker.

Daling aantal hypotheekaanvragen

De verbouwingswoede lijkt echter ten koste te gaan van de doorstroming op de woningmarkt, terwijl tal van deskundigen steevast benadrukken dat doorstroming van senioren het treintje op de woningmarkt in gang zet. Een verhuizende oudere laat een woning achter voor een gezin, dat een woning achterlaat voor een starter etc. De Hypotheker constateert echter een flinke daling van het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning onder 55-plussers. Terwijl het in het eerste kwartaal om een bescheiden afname (-4 procent) ging in vergelijking met dezelfde periode in 2021, was deze daling in april en mei veel aanzienlijker (-17 procent). Dat heeft volgens De Hypotheker niet alleen te maken met de hoge huizenprijzen, maar vooral met de schaarste aan levensloopbestendige woningen; een tekort dat nu zo’n 350.000 huizen bedraagt. 

Betere verdeling bestaand vastgoed 

'Het aantal senioren zal door de vergrijzing alleen maar toenemen en het is dan ook cruciaal dat er seniorenwoningen worden bijgebouwd die voldoen aan de woonwensen van ouderen', aldus Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. 'Het komt er op aan niet alleen de woningvoorraad te vergroten met levensloopbestendige woningen, maar óók het bestaande aanbod van vastgoed beter te verdelen. Hiervoor zijn verschillende alternatieven denkbaar, zoals het verbouwen van leegstaande kantoren tot betaalbare woningen voor zowel starters als 55-plussers. Ook kan co-housing - een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij ieder huishouden over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikt en daarnaast over gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten, zoals een keuken, woonkamer of tuin - uitkomst bieden.'