'Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten BAM presteren eerste helft 2020 sterk'

De Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten van BAM hebben in de eerste helft van dit jaar sterke prestaties laten zien.

Zo heeft BAM duidelijk gemaakt bij de presentatie van overigens slechte halfjaarcijfers. Bouw en vastgoed haalden in Nederland in de eerste zes maanden van 2020 een omzet van € 773 mln en een positief resultaat van € 27,8 mln. Wel lag het resultaat bijna 9 % lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

De resultaten hebben betrekking op woningverkopen, bouw en vastgoedontwikkeling. De verkoop van 1.028 woningen in Nederland lag in lijn met de verwachtingen van vóór Covid-19, maar is wel een kwart lager dan in de eerste helft van 2019. Toen werden 1.379 woningen verkocht. Wat betreft commercieel vastgoed, zo blijkt uit de halfjaarcijfers, was de omzet aanzienlijk lager dan in de voorgaande periode. Sommige grotere vastgoedtransacties liepen vertraging op door de uitbraak van Covid-19 en het is volgens BAM onzeker of de uitvoering daarvan in het lopende jaar nog zal plaatsvinden. BAM's bruto-investering in onroerend goed is met € 20 mln gestegen tot € 551 mln ten opzichte van eind 2019.

Concern breed was over het eerste half jaar van 2020 sprake van een verlies van € 134 mln (gecorrigeerd verlies voor belastingen). De resultaten werden aanzienlijk beïnvloed door de buitengewone omstandigheden, veroorzaakt door Covid-19. Dit komt tot uitdrukking in een omzetdaling in het tweede kwartaal van € 360 mln; -19% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Bovendien werden de resultaten geraakt door verliezen bij BAM International (€ 56 mln), de Keulse metroschikking (€ 36 mln) en achterblijvende prestaties bij het Duitse bouw- en Nederlandse infrabedrijf.

img
Redacteur
Profiel