‘Markt naderde voor corona het hoogtepunt’

Terwijl de retailsector te kampen heeft met een structurele tegenwind, blijft de vraag naar kantoren en bedrijfsmatig vastgoed groeien.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 3, 27 maart 2020

De markt nadert nu het hoogtepunt van de huidige cyclus, verwacht 68% van de respondenten van de RICS Commercieel Vastgoed Monitor Q4. Dit ligt iets hoger dan in het derde kwartaal, toen 64% van de respondenten deze mening was toegedaan.

Huren
Ruim 59% van de respondenten rapporteert over het vierde kwartaal een stijging van de vraag van huurders naar zowel kantoren als bedrijfsruimtes. De vraag van huurders naar winkelruimte daalt voor de vijfde keer op rij. Hierdoor neemt de leegstand toe en komen verhuurders onder druk te staan om meer incentives aan te bieden.
De vooruitzichten voor ontwikkeling van de huurprijzen in de retailsector blijven negatief. Voor A1-locaties wordt een daling verwacht van 2%. Voor A2-locaties ligt dit op 8%. In dezelfde periode stijgen de verwachte huren van A1-kantoren met ongeveer 5%, een iets lagere verwachte stijging dan in het derde kwartaal. De verwachtingen voor de ontwikkeling van de huren van bedrijfsruimte liggen in het vierde kwartaal iets hoger en komen uit op 4,5% voor primaire en 1,5% voor secundaire locaties.

Investeringen
Ten aanzien van investeringen neemt het positieve sentiment toe, vooral door de grotere beleggingsvraag naar vooral logistieke bedrijfsruimte. Ook in de kantorensector neemt de belangstelling van beleggers sterk toe. De beleggingsvraag naar winkelobjecten blijft dalen.
In vergelijking met het derde kwartaal stijgt voor het komende jaar de verwachting van de waarde voor bedrijfsruimte. In deze sector van de markt zullen de beste resultaten worden geboekt. De waarde van eersteklas kantoren stijgt nog steeds stevig, deze stijging is minder op secundaire locaties. Het is niet verwonderlijk dat de waarde van winkelruimte naar verwachting in de komende twaalf maanden zal dalen. De verwachtingen hiervoor zijn in het vierde kwartaal verder verslechterd.
De RICS Commercieel Vastgoed Monitor Nederland is onderdeel van de wereldwijde RICS Commercial Property Monitor, die ieder kwartaal wordt gepubliceerd.