Willem de Vreeze nieuwe directeur Aedes

Willem de Vreeze wordt per 1 juni de nieuwe algemeen directeur van Aedes, vereniging van woningcorporaties.

De Vreeze werkt sinds 2013 bij Aedes als Manager Belangenbehartiging Publieke Zaak. Daarvoor, van 2006 tot en met 2013, werkte hij in diverse managementfuncties bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Tussen 1998 en 2006 werkte hij achtereenvolgens bij de ministeries van EZ, AZ en VWS. De Vreeze neemt sinds het vertrek van Jeroen Pepers naar GGZ Nederland op 1 mei reeds het directeurschap waar.

Aedesvoorzitter Martin van Rijn: “We krijgen met Willem de Vreeze een directeur met veel ervaring en kennis van de volkshuisvesting. In en buiten de vereniging Aedes weet hij de belangen van de leden te behartigen met een scherp oog voor de maatschappelijke opdracht van de corporatiesector.”