WPR RI sluit nieuwe huurovereenkomsten af voor Het Stroink in Enschede

WP Retail Invest heeft met drie zittende huurders in winkelcentrum Het Stroink in Enschede een nieuwe huurovereenkomst afgesloten.

AMI Kappers verhuist naar de hoofdpassage en Gastrovino Vaneker betrekt een grotere winkelunit (140 m2) in de nieuwe zuidwestvleugel. De verhuizing van Gastrovino Vaneker en de oplevering van nieuwbouw maken het voor Albert Heijn mogelijk de huidige supermarkt uit te breiden naar 1.675 m2. In het najaar wordt de winkel heringericht volgens de nieuwste formule. Verder wordt een nieuwe horecazaak (Restaria Het Stroink) aan het winkelcentrum toegevoegd.

WPRI kocht vier jaar geleden het winkelcentrum in het hart van Stroinkslanden, de meest oostelijk gelegen woonwijk van het stadsdeel Enschede-Zuid. Afgelopen jaar is een begin gemaakt met herontwikkeling en uitbreiding. Begin volgend jaar zal het winkelcentrum een oppervlakte hebben van 5.800 m2 en onderdak bieden aan een full service supermarkt (Albert Heijn), een discount supermarkt (Aldi), diverse lokale vers specialisten en een aantal branches voor de dagelijkse boodschappen. Ook zal het openbaar gebied opnieuw worden ingericht en uitgebreid met extra (groene) parkeerplaatsen.

De verhuur wordt verzorgd door WPRI in samenwerking met Euverman Bedrijfsmakelaardij.

img
Redacteur
Profiel