WOZ-cap per 1 mei een feit

Per 1 mei mag de WOZ-waarde voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van de huurprijs. Voor Amsterdam en Utrecht is voor kleine nieuwbouwwoningen een uitzondering gemaakt.

Het ‘Besluit inzake maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering’ – de WOZ-cap- zou eigenlijk al in oktober 2021 van kracht worden, maar werd op  verzoek van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken uitgesteld tot begin dit jaar. Daarna moest de Raad van State er nog haar zegje over doen. Zo doende was het aan de nieuwe minister De Jonge (VRO) om het laatste zetje te geven.

15.000 woningen vallen terug naar sociaal 

In gebieden met een groot woningtekort geeft het gebruik van de WOZ-waarde volgens het ministerie in de huurprijs een onbedoeld effect. Daar stijgen de huren zo sterk dat ze onbetaalbaar worden voor veel mensen. Met de invoering van de maatregel blijven circa 23.000 woningen beschikbaar voor de sociale woningvoorraad en komen circa 15.000 woningen met een hoge huur terug in de sociale sector.

Lagere huur

Als hoofdregel geldt de cap voor woningen met 142 punten of meer, berekend op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Deze woningen lopen kans om te verdwijnen naar de vrije sector óf zijn op basis van vooral de WOZ-waarde nu als vrijesectorwoning verhuurd. Nieuwe huurders van deze woningen gaan een lagere huurprijs betalen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Lees ook: Van kantoor naar woning: let op WOZ-beschikking

Uitzonderingen zijn er ook:

  • Als de WOZ-waarde niet bekend is of heel laag is, wordt gerekend met een vaste WOZ-rekenwaarde in de puntenbepaling. Per 1 juli 2021 bedraagt deze waarde minimaal € 55.888 (€ 61.198 per 1 juli 2022). In de praktijk kan het WOZ-aandeel in de puntentelling hiermee iets hoger komen dan 33%, dit is toegestaan.
  • Voor kleine nieuwbouwwoningen uit de periode 2018 tot en met 2022 met een oppervlakte kleiner dan 40m2  in de COROP-regio’s Amsterdam en Utrecht geldt een andere toekenning van WOZ-punten. Bij deze woningen leidt de WOZ-waarde tot een hogere waardering. Deze woningen krijgen meer punten voor de WOZ per oppervlakte.
  • Voor specifieke nieuwbouwwoningen, bedoeld voor liberalisatie geldt ook een andere toekenning van WOZ-punten. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen opgeleverd in het kalenderjaar 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019 waarbij de woning minimaal 110 punten heeft voor alle andere onderdelen dan de WOZ-waarde. Bij deze woningen  worden voor de WOZ-waarde in alle gevallen minimaal 40 punten toegekend.

Nieuwe huurders

Voor huurders die al een woning huren in de sociale sector kan de huur door de invoering van de maatregel lager uitvallen, zo valt te lezen op de site Wonigmarktbeleid. Dit geldt dan voor een klein deel van de huurders die een woning huurt die bij nieuwe verhuring in de vrije sector terecht zou komen. Voor huurders die al een woning huren in de vrije sector heeft de invoering van de maximering van de WOZ-waarde geen effect op de huurprijs. Voor nieuwe huurders in de vrije sector kan de maatregel wel effect hebben.

Bestaande huurders 

Uit de site van de huurcommissie valt echter op te maken dat ook bestaande huurders die nog maar kort in hun woning zitten, op basis van de nieuwe puntentelling huur terug kunnen vragen bij de huisbaas. ’In de eerste 6 maanden van uw huurcontract kunnen we beoordelen of uw huurprijs juist is’, aldus de huurcommissie. ‘We berekenen de maximale huurprijs voor uw woning, kamer, woonwagen of standplaats. Daarbij kijken we ook naar achterstallig onderhoud en gebreken van uw woning.(…) Heeft u een tijdelijk huurcontract van maximaal 2 jaar? Dan kunnen wij uw huurprijs beoordelen tot 6 maanden nadat uw huurcontract is afgelopen.’