IVBN tegen WOZ-cap in het WWS

IVBN is tegen het voorstel om een WOZ-cap van 33% op individueel woningniveau aan te brengen in het WoningWaarderingsStelsel (WWS).

Dit voorstel is tot en met zondag in publieke consultatie door het ministerie van BZK. Deze ingreep raakt professionele verhuurders veel te hard in hun huidige én toekomstige exploitatiemogelijkheden en grijpt te diep in op het eigendomsrecht. Verhuurders moeten vrezen voor directe huurverlagingen, indirecte huurverlagingen na mutatie van de huurder en ook voor het terugvallen van reeds geliberaliseerde huurwoningen tot onder de liberalisatiegrens, waardoor de verhuurderheffing verschuldigd wordt. Deze effecten leiden tot waardedalingen en zullen investeringen in de nieuwbouw en in bestaande huurwoningen afremmen, juist in die grote steden, waar de vraag naar betaalbare middenhuurwoningen het grootst is. Ook het investeren in de verduurzaming van huurwoningen zal door de WOZ-cap in het WWS worden belemmerd.

Invoering van een WOZ-cap in het WWS zal leiden tot juist minder betaalbare huurwoningen. Huurwoningen die fors geraakt gaan worden door deze WOZ-cap en die verhuurd worden door professionele  lange termijn verhuurders (maar ook door particuliere verhuurders) zullen immers worden verkocht in plaats van door te exploiteren in huur of worden samengevoegd, waardoor er minder betaalbare huurwoningen overblijven.

Indien een meerderheid in de politiek toch aan de WOZ-cap in het WWS vasthoudt, moet het percentage van 33% op individueel woningniveau omhoog naar 45% in Amsterdam en 40% in de andere G5-gemeenten én moet het terugvallen van geliberaliseerde huurwoningen naar gereguleerd te allen tijde worden voorkomen. Dat kan door bij een indirecte huurverlaging  een ondergrens in te stellen van € 5 boven de liberalisatiegrens of een puntenaantal net boven de liberalisatiegrens. Dan blijft gelden ‘eenmaal geliberaliseerd blijft geliberaliseerd’. Voorts zal het WWS op enkele punten moeten worden gemoderniseerd.

Dit schrijft IVBN in zijn reactie op de internetconsultatie die nog tot en met zondag 19 juli loopt. IVBN reageert namens al zijn leden die in huurwoningen beleggen, maar roept ook andere professionele verhuurders op om alsnog te reageren op de internetconsultatie. Vastgoed Belang heeft al gereageerd. Op de internetconsultatie zijn  inmiddels al 137 reacties binnen.

Woordvoerder Frank van Blokland (foto) wil wel de verwachtingen managen: ‘Er ligt hier een voorstel van de minister van BZK, waarover eerder een politiek compromis is bereikt binnen de coalitie, terwijl een aantal oppositiepartijen liever nog veel verder zouden willen reguleren. Het op deze manier beperken van de WOZ-factor in het WWS werkt echter contraproductief uit op het vergroten van het aanbod betaalbare huurwoningen in de grote steden. Ik hoop echter dat de politiek zich toch zal bezinnen op basis van de reacties op de internetconsultatie.’