Vestia verkoopt vastgoed Pijnacker-Nootdorp aan woningcorporatie Staedion

Op 3 juli ondertekenden Vestia en Staedion het koopcontract voor al het vastgoed van Vestia in Pijnacker-Nootdorp.

Het gaat om ruim 1.340 verhuureenheden, waaronder ruim 1.070 zelfstandige woningen en bedrijfs- en zorgvastgoed. Daarbij zijn 662 sociale huurwoningen. Het is de eerste van zes strategische verkopen door Vestia in Zuid-Holland en Noord-Brabant. In totaal verkoopt Vestia ruim 10.000 woningen.

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter van Staedion: ‘Binnen het vastgoed zitten 662 sociale huurwoningen. We behouden deze de komende jaren voor de sociale sector. De aankoop sluit hiermee aan op onze ambities om zoveel mogelijk bij te dragen aan de beschikbaarheid van betaalbare woningen  in de Haagse regio.’ Om deze reden kunnen commerciële partijen en individuele huurders de woningen niet kopen. De huidige huurders kunnen blijven wonen en behouden hun huurovereenkomst.

Vestia kampt al jaren met wanbeheer en fraude. In 2012 was de woningcorporatie bijna failliet na een uitstapje in derivaten, complexe financiële transacties waar Vestia zich in had begeven. Vorige maand kwam opnieuw een fraude aan het licht die te maken had met het onderhoud van woningen.

De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van goedkeuring van de externe toezichthouders. De verkoop draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in Pijnacker-Nootdorp. Voor Vestia maakt de verkoop het mogelijk leningen af te lossen en zich te concentreren op haar kerngemeenten. De overdracht van het vastgoed vindt naar verwachting plaats per november 2020.

Vestia gaat ook vastgoed in Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Westland en Zuidplas verkopen aan lokaal actieve woningcorporaties. De koopovereenkomsten wil Vestia afsluiten tussen nu en medio 2021. De verkopen zijn onderdeel van de structurele oplossingen waar Vestia de komende jaren, samen met haar stakeholders, aan werkt. Met als doel in de toekomst weer de volkshuisvester te zijn die de huurders en gemeenten nodig hebben.

Arjan Schakenbos, voorzitter van de raad van bestuur van Vestia, over de overeenkomst: ‘Dankzij de verkoop komt er perspectief voor de volkshuisvestelijke opgave in Pijnacker-Nootdorp, kunnen wij leningen aflossen en ons nog meer richten op onze kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.’