Vera Luijendijk nieuwe bestuurder Woningstichting Eigen Haard

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Eigen Haard heeft Vera Luijendijk benoemd als nieuwe bestuurder.

Zij vult hiermee de vacature in die is ontstaan na het vertrek van Mieke van den Berg eind 2019. Luijendijk start per 1 september en vormt dan met de huidige bestuursvoorzitter Bert Halm het bestuur van Eigen Haard.

Luijendijk heeft ruime financiële vastgoedexpertise. Zij beschikt over brede bedrijfseconomische kennis op het terrein van planning en control, managementinformatie, risicomanagement en treasury. Daarnaast kent zij de Amsterdamse regio goed. Op dit moment is zij Algemeen directeur Gemeentelijk Vastgoedbedrijf van de gemeente Amsterdam.

Bij Eigen Haard wordt zij verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Wonen, Risicomanagement en Bestuurszaken. Als portefeuillehouder Wonen is zij voor de bewonersorganisaties het eerste aanspreekpunt in het bestuur. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de bestuurlijke contacten met een aantal gemeenten.

Woningstichting Eigen Haard zorgt dat zoveel mogelijk mensen met lage en middeninkomens in de regio Amsterdam betaalbaar kunnen wonen, in prettige buurten en in woningen van goede kwaliteit. Eigen Haard beheert en verhuurt ruim 56.000 woningen.