Start bouw 251 woningen naast Osdorpplein

Woningcorporatie Eigen Haard is gestart met de bouw van 251 woningen aan de Van Suchtelen van de Haarestraat in Osdorp.

De nieuwbouw is onderdeel van de grootschalige stedelijke vernieuwing op en rondom het Osdorpplein. De nieuwe woningen worden in 2023 opgeleverd.

Woningstichting Eigen Haard heeft een aantal jaar geleden een deel van de woningen rondom de Van Suchtelen van de Haarestraat gesloopt. Op de vrijgekomen plek bouwt aannemer HBB in opdracht van Eigen Haard 96 sociale huurwoningen, 62 middeldure huurwoningen, 93 koopwoningen en een wijkkantoor. Onder het gebouw komt een parkeergarage en fietsenstalling. De gehele bouwperiode duurt ongeveer 3 jaar.

De vernieuwing is ruim vier jaar in volle gang. Momenteel wordt nagedacht over de tweede fase, waarbij het centrumgebied verder wordt vergroot en een brede mix aan functies wordt toegevoegd. Er komen extra woningen, werkplekken, winkels, voorzieningen, horeca, vrijetijdsbesteding, kunst en cultuur in een gemengde stedelijke omgeving. Ook is er meer ruimte voor ontmoeting, water en groen.