SPF koopt 105 van 131 nieuwe huurappartementen aan de Wagenweg in Purmerend

Op het terrein van de voormalige garage Jorritsma aan de Wagenweg in Purmerend komen 131 nieuwe huurappartementen.

Bot Bouw uit Heerhugowaard ontwikkelt en bouwt het plan. SPF Beheer heeft namens Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer onlangs met Bot Bouw de overeenkomst gesloten voor de aankoop van 105 huurappartementen. Woningbouwcorporatie Wooncompagnie zal de sociale huurwoningen in eigendom nemen.

Het plan bestaat uit 26 sociale huurappartementen en 105 vrijesectorhuurappartementen, waarvan 39 woningen in de middeldure huur worden verhuurd. In het plan komen verder 91 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van de vrijesectorhuurwoningen en 33 parkeerplaatsen in het openbaar gebied. Het bouwterrein bevindt zich tussen de Wagenweg, de Toon Dupuisstraat en de Lambertus Huisengastraat, de plek waar vroeger de autogarage van Jorritsma stond, met de daarachter gelegen grond. In het inrichtingsplan wordt de Lambertus Huisengastraat doorgetrokken tot aan de Wagenweg.

De sociale woningen worden door woningcorporatie Wooncompagnie in eigendom genomen en verhuurd. De 105 appartementen en de 91 bijbehorende parkeerplaatsen op het binnenterrein zijn aangekocht door SPF Beheer ten behoeve van de verhuur in de vrije sector. In totaal zal SPF Beheer 39 van deze woningen verhuren in de gereguleerde middenhuur. Om de doorstroom in de woningmarkt te bevorderen, krijgen huurders uit Purmerend die een sociale huurwoning achterlaten, voorrang bij de inschrijving voor een huurappartement in de middeldure huurwoningen.

Architect Jan Westeneng tekent voor het ontwerp. De appartementen op de begane grond zijn iets verhoogd ten opzichte van de woonstraten. Aan de binnenzijde van het blok komt het grootste deel van de parkeerplaatsen. Boven deze parkeerplaatsen komt een terras, waardoor de auto’s voor een belangrijk deel aan het zicht worden onttrokken.

Bot Bouw zal in de komende maanden het project verder ontwikkelen en streeft ernaar medio dit jaar een omgevingsvergunning aan te vragen. Afhankelijk van de vergunningsprocedure start de bouw naar verwachting medio 2021. De geschatte bouwtijd bedraagt een kleine twee jaar.