Rabobank: commercieel vastgoed is kwetsbaar voor deze crisis

De coronacrisis laat ook het vastgoed niet ongemoeid. In het vastgoed is sprake van een afname van het aantal vastgoedtransacties. Toch is de markt niet stilgevallen.

Dat zegt de Rabobank maandag in een persbericht. Sommige transacties gaan nog gewoon door, andere worden op het laatste moment afgeblazen, stelt de bank vast. De meeste onderhandelingen zijn echter on hold gezet. Beleggers kijken de kat uit de boom en wachten af.

Commercieel vastgoed is kwetsbaar voor deze crisis, denkt de Rabobank. Toenemend op de hele korte termijn en zeker in de periode daarna. De crisis is bovendien zo wijdverspreid dat de Rabobank een impact op de reële economie verwacht. Rabobank verwacht dit jaar een lichte krimp van 0,2% van de economie, op basis van de uitgangspunten dat de coronacrisis in het tweede kwartaal normaliseert. Deze krimp zal ook op vastgoed zijn weerslag krijgen.

Als de huidige situatie blijft aanhouden, dan kan dit volgens de Rabobank leiden tot waardedaling. De waarde – zeker voor de meest kwetsbare sectoren – hangt namelijk direct samen met de (te verwachten) huurinkomsten.

De timing verschilt, maar uiteindelijk zal bijna iedereen in meer of mindere mate geraakt worden. Dit is per sector ook afhankelijk van de manier waarop de sector gefinancierd is. Dit is ook klantspecifiek en per klant aanvullend afhankelijk van diens liquiditeitspositie. In de eerste dagen zocht het horeca- en hotelwezen, maar ook de recreatiesector veel contact met de Rabobank. Dit werd later gevolgd door specifieke productiebedrijven zoals de sierteelt.

De woningsector wordt niet direct geraakt door alle maatregelen en woningbezitters ervaren minder gevolgen op korte termijn.

Hoe snel de markt herstelt, hangt volgens Rabobank vooral af van de duur van de crisis en het effect van de maatregelen die door de overheid genomen worden. Er is in eerste instantie sprake van een gezondheidscrisis maar wel één met duidelijke effecten in de economie. In de uitdagende omgeving waar de samenleving zich nu in bevindt, heeft het voor de bank de hoogste prioriteit om klanten door deze moeilijke tijd te loodsen. De banken zijn het loket naar de ondernemers om het steunpakket voor ondernemers uit te voeren.

De maatregelen die door de overheid zijn genomen, helpen zeker. Waar banken in de kredietcrisis onderdeel waren van het probleem, zijn zij nu onderdeel van de oplossing. Vanuit de Rabobank helpt men bedrijven, bijvoorbeeld via allerlei regelingen (BMKB, uitstel aflossing, etc.). De instrumenten zijn erop gericht om partijen te ontzien en om mensen hun baan en salaris te laten behouden. Dat moet ervoor zorgen dat gezonde bedrijven niet onnodig failliet gaan en mensen geld blijven uitgeven zodat de economie draaiende blijft. Alles hangt dus met elkaar samen.