Plan voor tweehonderd woningen in Mijdrecht naar de gemeenteraad

Twee tennisverenigingen, de projectontwikkelaars en de gemeente hebben overeenkomsten getekend voor project De Meijert in Mijdrecht.

De gemeenteraad moet nu op 27 juni besluiten over het plan voor de twee tennisverenigingen en een fiat geven aan de bouw van 202 woningen.

In plan De Meijert komen 202 sociale-/ middenhuurwoningen, vrijesectorwoningen en een gezondheidscentrum. Het project heeft verschillende grondeigenaren, zoals Bolton Ontwikkeling van het voormalig partycentrum, De Vries en Verburg/Burgland Real Estate van de grond waarop de tennishal gevestigd is en de gemeente die eigenaar is van de grond waarop tennisvereniging Mijdrecht gevestigd is.

Volgend tekenmoment

Naast de overeenkomsten van de betrokken partijen zijn de anterieure overeenkomsten en de overeenkomst voor het bouw- en woonrijp maken met de projectontwikkelaars ook getekend. Begin juni staat het tekenmoment gepland met Cazas Wonen voor de afname van de sociale huurwoningen.

De gemeenteraad heeft eerder het ruimtelijk kader voor deze locatie vastgesteld. Op basis daarvan is de gemeente aan de slag gegaan met de tennisverenigingen en de projectontwikkelaars om de plannen verder uit te werken.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad mag nu instemmen met het budget dat nodig is voor de realisatie van het nieuwe sportpark, het bouwrijp maken van de grond en de bestemmingsplannen vaststellen.

Op 27 juni besluit de gemeenteraad ook over één van de 3 bestemmingsplannen, namelijk bestemmingsplan ‘De Meijert Noord & Zuid’. Bij instemming kan er al snel worden gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Zoals het slopen van de bestaande hal zodat de nieuwe banen en de overkapping aangelegd kunnen worden. Zodra het terrein van tennisvereniging Mijdrecht vrijkomt, kan daar gestart worden met de bouw van de woningen. 

Als het hele project klaar is, zijn er 90 sociale huurappartementen, 8 vrijesectorkoopwoningen, 54 zorg- en aanleunappartementen, 42 vrijesectorkoop- of middeldurehuur- en 8 vrijesectorrijwoningen en een gezondheidscentrum gerealiseerd.