Missie Vastgoed Hartveilig: ‘AED moet een vast commitment worden’

De Hartstichting heeft een bijzondere band met het vastgoed. Achttien vastgoedpartijen hebben inmiddels 550 AED’s aan de buitengevels van hun panden, maar dat kunnen er nog veel meer worden, als het aan Hans Snijder en Erik-Jan Bulstra ligt.

De neiging bestaat om te beginnen met de resultaten van de acties van de Hartstichting, de dekkingsgraden van AED’s en de rol van vastgoed, maar de directeur-bestuurder van de Hartstichting, Hans Snijder, wil het niet in de eerste plaats over getallen hebben. Hij wil verhalen over mensen van vlees en bloed die hun leven te danken hebben aan zo’n AED die mede door het vastgoed is gerealiseerd. Ook zegt hij: ‘Je ziet om je heen dat de zorg vastloopt. Dan is de Hartstichting een enorme factor van betekenis voor blijvend onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de nijpende betaalbaarheid van de zorg, maakt duidelijk dat het voorkómen van hartaandoeningen de komende jaren een must is. Ik verheug me erop om daar samen met onder meer de vastgoedsector een versnelling in aan te brengen.’

Partijen bij elkaar brengen

Snijder heeft een lange carrière achter de rug, waarbij hij soms onder moeilijke omstandigheden partijen tot elkaar wist te brengen. Hij was als hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant degene die de krant leidde in de overgang naar tabloid en van middag- naar ochtendkrant. In die periode maakte hij ook deel uit van de interim-directie van de NDC-Mediagroep. Hij werkte eerder onder meer bij de NOS, Vara en NTR en hij was voorzitter van de raad van toezicht van AvroTros. Tot februari 2022 was hij directeur media & fundraising bij het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Dit centrum in Utrecht heeft mede door steun van ouders van kinderen met kanker, vele giften van particulieren en steun van het bedrijfsleven een geweldige stap voorwaarts gezet in de diagnose, behandeling en onderzoek van kinderkanker. In 2022 stapte hij over naar de Hartstichting in de functie van directeur–bestuurder.

Traditionele band

Snijder omarmt de traditionele band tussen vastgoed en de Hartstichting. Die band dateert uit 2018, toen Cor van Zadelhoff op zijn landgoed een diner organiseerde met de Hartstichting, prominenten in het vastgoed en PropertyNL. Hieruit is de Missie Vastgoed Hartveilig van de Hartstichting ontstaan. De Hartstichting staat sindsdien bij veel vastgoedbestuurders op de kaart en is bijvoorbeeld een graag geziene gast op de Provada. Na enthousiaste verhalen van een van de leden van de familie achter Newomij heeft bestuursvoorzitter Erik-Jan Bulstra zich ingezet om het project verder te helpen. Nu hij met pensioen is, zet hij zich als ambassadeur in om de Hartstichting ingangen te geven bij en te verbinden met vastgoedbedrijven. Bulstra: ‘Je ziet dat de Hartstichting de inzet van de samenleving kan mobiliseren. Tegelijk zeg ik: we zijn er nog niet.’

Duurzame relaties

Snijder wil van achttien naar minimaal vijftig participerende vastgoedbedrijven. Hij hoeft niet van scratch af aan te beginnen: er is al contact met vijftig bedrijven. ‘En er zijn nog talrijke partijen waarmee we ook nog contact kunnen leggen.’ Destijds heeft PropertyNL een lijst samengesteld van maatschappelijk betrokken ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn. Ook ziet Snijder kansen bij gemeenten.

Het draait zeker niet alleen om getallen. Snijder wil graag duurzame relaties aangaan met vastgoedpartijen, want het installeren van een AED alleen is niet genoeg. Snijder: ‘Ze moeten goed gemonitord en onderhouden worden, want op het moment dat het nodig is, moeten ze het doen.’

Het is een kwestie van lange adem, aldus Bulstra. ‘Daarbij is er nu ook ervaring opgedaan. We zien dat partijen met een woningportefeuille sneller kiezen voor een AED aan de buitengevel dan bijvoorbeeld partijen met winkelportefeuille. Supermarkten willen heel graag een AED, maar hangen deze binnen, terwijl het doel van de Hartstichting nu juist is om de AED altijd toegankelijk te hebben.’

Verhalen

Snijder wil het accent leggen op verhalen die laten zien hoe mensen samen met de Hartstichting het verschil kunnen maken. ‘We kunnen bijvoorbeeld laten zien hoe het landelijke reanimatieoproepsysteem technisch werkt, maar ik vind het ook belangrijk, om zes jaar na de hartstilstand van Ajacied Abdelhak Nouri, samen op te trekken met de Nouri Foundation. Iedere (jonge) voetballiefhebber kent diens aangrijpende verhaal. Zijn familie heeft een foundation opgericht die 34 AED’s gaat plaatsen, een verwijzing naar het rugnummer van Nouri. Het blijft echter niet bij een getal. Samen organiseren we bij elke AED-onthulling sportactiviteiten en reanimatietrainingen. Het gaat daarbij niet om: kijk ons nu even. Nee, we moeten steeds de link leggen waarvoor we het doen: voor die 17.000 mensen per jaar die net zoals Nouri een hartstilstand krijgen.’

De gemeente Rotterdam heeft dat goed begrepen: tijdens de onthulling van de ‘Nouri’-AED in Rotterdam maakte de wethouder bekend dat de gemeente een AED gaat plaatsen aan de gevel van zeventien gemeentepanden.

Stappenplan

Snijder en Bulstra roepen het vastgoed op om een AED te zien als vast commitment aan de omgeving. ‘Je kunt het ook vergelijken met een sprinklerinstallatie: het moet een vast onderdeel van het programma van eisen worden’, aldus Bulstra. Snijder: ‘Ik heb een stappenplan voor vastgoedbedrijven voor ogen, waarbij niet alleen het aantal AED’s moet verdubbelen, maar ook nadrukkelijk naar de infrastructuur gekeken moet worden: rondom welke locaties in de vastgoedportefeuilles ontbreken nog AED’s? Tot slot moet de continuïteit aandacht krijgen. Het moet niet afhangen van de goodwill van de voortrekkers, al is hun rol in de startfase wel cruciaal geweest om het belang van 24/7 toegankelijke AED’s bij het vastgoed op de kaart te zetten.’

Profiel Hartstichting
Al zestig jaar investeert de Hartstichting in onderzoek en innovatie op het gebied van preventie en zorg. Dat is nodig, want Nederland telt 1,7 mln hart- en vaatpatiënten. Zonder actie stijgt dit aantal de komende tien jaar met bijna 1 mln. De Hartstichting wil een maatschappelijke verandering op gang brengen, waardoor meer mensen langer met een gezond hart kunnen leven. De organisatie helpt mensen met concrete oplossingen. Bijvoorbeeld door ze aan te sporen jaarlijks hun bloeddruk te laten meten, maar ook door AED’s in de buitenruimte te plaatsen, zodat die 24/7 bereikbaar zijn, en ze aan te melden bij het landelijke reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Zo kan snel ingegrepen worden bij een hartstilstand. Mede dankzij de vele initiatieven van de Hartstichting is er een sterke groei gerealiseerd van 9.000 AED’s in 2018 naar 26.000 nu.

Vastgoed en de Hartstichting
Sinds de start van Missie Vastgoed Hartveilig van de Hartstichting op initiatief van een aantal vastgoedbedrijven, hebben achttien vastgoedbedrijven samen zo’n 550 AED’s geplaatst. De belangrijkste supporters van het eerste uur zijn, naast Cor van Zadelhoff: Ronald Huikeshoven van AM, Heleen Aarts van Amvest, Jaap van der Bijl van Altera en Erik-Jan Bulstra. De meeste AED’s zijn gerealiseerd door Bouwinvest, onder de voormalige ceo Dick van Hal en diens opvolger Mark Siezen. Onder de private beleggers speelt Newomij een voortrekkersrol, waar Erik-Jan Bulstra als voorzitter van de raad van bestuur is opgevolgd door Robert Jan van Hamersveld.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 5, 17 mei 2024